Verhalen

Bastion Manenburg

Bastion Manenburg werd in de 16e eeuw gebouwd en maakte deel uit van de vernieuwing van de stadsverdediging in opdracht van keizer Karel V.

Bastion Zonnenburg

Keizer Karel V liet vier zeer moderne bastions bouwen om de stad nog beter te kunnen verdedigen. Het bastion is nog vrijwel compleet bewaard.

Bijlhouwerstoren en Sterrenburg

In de 13e eeuw werd de Bijlhouwerstoren gebouwd om de stad beter te kunnen verdedigen. In de 16e eeuw kwam daar bastion Sterrenburg bij.

Boerderij de Coehoorn

Tijdens de sloop van de 20e-eeuwse boerderij de Coehoorn vonden archeologen de resten van een imposante 17e-eeuwse voorganger.

Bolwerk Lepelenburg

Lepelenburg werd eind 16e eeuw gebouwd als groot aarden bolwerk. In de 19e eeuw werd het als park opgenomen in het Zocherplantsoen.

Bruine beren en beverburchten

Een oude rivierloop uit de bronstijd aan de Burgemeester Middelweerdbaan vertelt het verhaal over de oudste bewoning in Leidsche Rijn.

Buurtoren

De bouw van de Buurtoren is rond 1370 begonnen. Lees hier meer over de toren van de Buurkerk.

Catharijneconvent

Lees over de geschiedenis van het Catharijneconvent: van Agathakapel tot museum, nagebouwd in 3D.

Ceciliaklooster

Een beerkelder van het Ceciliaklooster vertelt ons meer over het leven van de nonnen en de luxe producten die er op het menu stonden.

De Utrechtse stadsverdediging

In 1122 legden de Utrechters een stadsverdediging aan. Het was een enorm karwei dat door de eeuwen heen veel werk, tijd en geld zou vragen.

De Utrechtse werven

Onze werven zijn een uniek in de wereld. Een monumentaal erfgoed waar we trots op zijn. Lees hier hoe de werven en hun werfkelders zijn ontstaan.

De Vier Lunetten

De Vier Lunetten zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828.

Domplein

De ontwikkeling van het Domplein van Romeins fort tot aan de Reformatie. Bekijk in 3D hoe het Domplein veranderde.

Domtoren

De Domtoren, het symbool van Utrecht én de trots van de stad. Met zijn 112 meter en 32 centimeter is de Dom de hoogste kerktoren van Nederland.

Dorp aan de rivier

Archeologen vonden in Leidsche Rijn de resten van een nederzetting uit de vroege middeleeuwen. Bekijk de nederzetting in 3D.

Duitse bommenwerper

Utrechtse archeologen onderzochten in 2010 een neergestorte Duitse bommenwerper. Lees was ze ontdekte over het vliegtuig.

Duitse Huis

Bekijk de ontwikkeling van het Duitse Huis aan de Springweg in 3D.

Eten in de vroege middeleeuwen

Archeologen ontdekten een grote nederzetting uit de vroege middeleeuwen langs de A2.

Fort aan de Klop

Fort aan de Klop ligt tegen de woonwijk Overvecht aan en is een van de weinige forten met een vrijstaand wachthuis.

Fort Blauwkapel

In 1818 werd in Blauwkapel een bomvrije kazerne gebouwd. Het eeuwenoude dorpje werd opeens een militaire vesting.

Fort De Bilt

Fort De Bilt werd gebouwd tussen 1816 en 1818. Het fort werd tussen 1875 en 1877 uitgebreid met een bomvrije kazerne.

Fort de Gagel

Fort de Gagel werd in 1819 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Geertetoren

De Geertetoren is aan het einde van de 13e eeuw gebouwd. Lees hier over de toren van de Geertekerk en het oudste slingeruurwerk van Nederland.

Haardkuil uit de oude steentijd

13.000 jaar geleden leefden er al mensen in Utrecht. Een klein uitgedoofd vuurtje is daarvan het bewijs.

Herderplein in buurt Halve Maan

Het Herderplein is in 1955 aangelegd als centrale ontmoetingsplek van de buurt Halve Maan. Tegenwoordig is het een gemeentelijk monument.

Het Utrechtse Schip

De Utrecht 1 is misschien wel het bekendste Utrechtse schip. Lees meer over dit pronkstuk uit het Centraal Museum.

Hommelbos: een tuin van landgoed Welgelegen

Het Hommelbos is een overblijfsel van een tuin die aan het eind van de 19e eeuw werd aangelegd op het landgoed Welgelegen.

Huizen van Zocher

Aan de Van Asch van Wijckskade staan nog steeds enkele woningen die in 1829 door Zocher zijn ontworpen als onderdeel van het plan voor de singel.

Jacobitoren

Het oudste deel van de Jacobitoren is gebouwd in de 13e eeuw. Lees hier meer over de toren, het carillon en het uurwerk van de toren van de Jacobikerk.

Janskerkhof

Het Janskerkhof is een van de oudste bewoonde plekken van Utrecht. Bekijk de transformatie van het Janskerkhof in 3D.

Kanunniken te paard?

De boerderijen die nu nog langs de Hogeweide staan zijn rond 1900 gebouwd. Hun voorlopers zijn veel ouder.

Kerkje van Blauwkapel

Het kerkje Blauwkapel staat in het voormalige dorpje Blauwkapel. De kerk is vermoedelijk gebouwd aan het begin van de 16de eeuw.

Kikkers uit Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn vonden archeologen een kuil met meer dan 100 kikkers erin. Hoe zijn de diertjes daar terechtgekomen?

Koetshuis Amelisweerd

Op landgoed Oud Amelisweerd staat naast het landhuis een bijbehorend koetshuis. Dat koetshuis is rond 1770 gebouwd.

Mariakerk

De Mariakerk werd in de 11e eeuw gebouwd. De kerk was het middelpunt van het grondgebied van het kapittel.

Middeleeuws huis Steenweg

Op Steenweg 34 staat een van de eerste bakstenen huizen van Utrecht.

Middeleeuws riool Mariaplaats

Onder de Mariaplaats ligt nog een middeleeuws riool, de zogenoemde slokop van St. Marie. Via de loertoeter kun je een kijkje nemen in het riool.

Middeleeuwse stadsmuur

In het Hieronymusplantsoen staat het enige restant van de laatmiddeleeuwse stadsmuur.

Natuur op de forten

Op de forten van de Waterlinie komt bijzondere natuur voor. Er zijn veel dieren die beschutting zoeken op het terrein van de forten.

Nicolaïtoren

De romaanse Nicolaikerk heeft twee torens. De zuidelijke toren kreeg een bakstenen verhoging en een achthoekig torentje voor het carillon.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De gemeente is eigenaar van 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Utrechtse forten liggen ten oosten van de stad.

Onder het Domplein

Onder het Domplein ligt 2000 jaar Utrechtse geschiedenis. Archeologisch onderzoek vertelt ons meer over dit bijzondere Unesco-werelderfgoed.

Een oude tempel in Rijnvliet?

Archeologen vonden in Rijnvliet mysterieuze overblijfselen uit de late ijzertijd. Was hier sprake van een tempel?

Paardenveld

De naam het Paardenveld verwijst naar de paardenmarkt die er werd gehouden in de 16e eeuw. Tegenwoordig is het een park.

De Paulusabdij

De Paulusabdij was onderdeel van het Utrechtse kerkenkruis. Lees meer over dit verdwenen klooster.

Plompetoren

De Plompetoren beveiligde eeuwenlang de ingang naar de Plompetorengracht. Het was een van de vier waterpoorten van de stad.

Rietveld-Schröderhuis

Het Rietveld Schröderhuis van de Utrechtse architect Gerrit Rietveld staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Rituele maaltijden

In het Strijkviertel vonden archeologen een oude riviergeul vol met opmerkelijke vondsten uit de 1e eeuw.

Robijnhof

De beroemde Utrechtse architect Gerrit Rietveld ontwierp meerdere wooncomplexen voor de nieuwbouwwijk Hoograven.

Romeinse Limes

De voormalige grens van het Romeinse Rijk door Nederland en een deel van Duitsland is sinds 2021 Unesco-werelderfgoed.

Romeinse vondsten De Meern

Archeologen ontdekten in 2019 zeldzame Romeinse vondsten in De Meern vlakbij het voormalige fort.

Romeinse wachttorens

Bekijk hoe de Romeinse wachttorens eruitzagen die langs de grens van het Romeinse Rijk stonden. In Utrecht zijn meerdere wachttorens teruggevonden.

Rond het Nicolaaskerkhof

Al in de 11e eeuw woonden er mensen in het zuidelijke deel van de Utrechtse binnenstad. Lees meer over dit stukje geschiedenis.

Rondom de Janskerk

In 1999 en 2000 vonden archeologen op het Janskerkhof maar liefst 75 graven. Lees meer over de geschiedenis rond de Janskerk.

Rondom de Nieuwe Kamp

De Nieuwe Kamp verandert vanaf de middeleeuwen vaak van karakter. Lees over de geschiedenis van de oostelijke binnenstad.

Rondom de Pieterskerk

Van de Romeinen tot de late middeleeuwen. Lees wie er allemaal woonden rond de Pieterskerk.

Rondom de Plompetorengracht

Het gebied rond de Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat was lange tijd onbebouwd. Dankzij opgravingen in het gebied weten we meer.

Salvatorkerk

De Salvatorkerk is een van de oudste kerken van Utrecht. Al rond 700 na Christus werd hij door de zendeling Willibrord gebouwd op het Domplein.

Schepen van de Waterstraat

Archeologen vonden twee middeleeuwse schepen en een haven in de Waterstraat. Lees meer over deze waterrijke geschiedenis.

School Mecklenburglaan

De school aan het begin van de Mecklenburglaan is in 1918 gebouwd door ir. S.F. Loeb. Loeb was in die tijd de architect van de gemeente Utrecht.

Singelroute

In 2020 ging de Utrechtse singel weer open. Een wandelroute vertelt het complete verhaal van de singel van stadsverdediging tot park.

Smeetoren

De vierkante Smeetoren uit de 12e eeuw is een van de oudste verdedigingstorens van Utrecht.

Stadhuis

Het Stadhuis van Utrecht bestaat uit verschillende middeleeuwse huizen. Deze gebouwen zijn door de eeuwen heen meerdere malen verbouwd.

Steenhouwersmerken op de Dom

Tijdens de restauratie van de Domtoren zijn aanwijzingen gevonden die de werklieden gebruikten bij de bouw.

Tivoli aan de Oudegracht

Binnenkort komt er een hotel en kinderdagverblijf in de oude Tivoli aan de Oudegracht. Oorspronkelijk was het gebouw een klooster.

Tolsteegpoort

De ommuurde stad Utrecht had aan elke zijde een toegangspoort. De middeleeuwse dubbele Tolsteegpoort was verreweg het meest indrukwekkend.

Toren Het Paard

In de 16e eeuw werd de stadsverdediging vernieuwd. In het noorden kwamen 7 geschutstorens.

Torenuurwerk Commiezenhuis

In 1858 werd een zogenoemd commiezenhuis gebouwd. Dit was het kantoor van de tolambtenaren. Lees hier meer over het torenuurwerk.

Tuynhuis van Kasteel de Haar

In 2020 bleek dat het Tuynhuis van Kasteel de Haar ooit een vogelverblijf was.

Utrechts Psalter

Het Utrechts Psalter is een rijk geïllustreerd psalmboek uit de 9e eeuw. Het wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Villa Jongerius

Het complex van de Villa Jongerius is een opvallende verschijning. Met 3D brengen we de ontwikkeling van het complex in beeld.

Vrouwjuttenhof

Rond 1975 maakten de grote sloopplannen in de binnenstad plaats voor kleinschalige stadsvernieuwing zoals aan de Vrouwjuttenhof.

Weerdpoort

De Weerdpoort was de noordelijke toegang tot de stad en bestond uit een landpoort met ophaalbrug en een waterpoort.

Werk aan de werf

Het onderhoud aan het wervengebied was altijd al een gedeelde verantwoordelijkheid van eigenaren en de stad.

Zoeken naar kasteel Vredenburg

Kasteel Vredenburg moest opstandige Utrechters onder de duim houden. Bekijk de bouw en sloop van het gehate kasteel.

Zwaard uit de Krommerijn

Een schipper van een baggerboot ontdekte een oud stuk ijzer in de baggerprut. Het bleek een eeuwenoud zwaard.

Villa Jongerius

Het complex van de Villa Jongerius is een opvallende verschijning. Met 3D brengen we de ontwikkeling van het complex in beeld.

Tuynhuis van Kasteel de Haar

In 2020 bleek dat het Tuynhuis van Kasteel de Haar ooit een vogelverblijf was.

Salvatorkerk

De Salvatorkerk is een van de oudste kerken van Utrecht. Al rond 700 na Christus werd hij door de zendeling Willibrord gebouwd op het Domplein.

Een oude tempel in Rijnvliet?

Archeologen vonden in Rijnvliet mysterieuze overblijfselen uit de late ijzertijd. Was hier sprake van een tempel?

Rond het Nicolaaskerkhof

Al in de 11e eeuw woonden er mensen in het zuidelijke deel van de Utrechtse binnenstad. Lees meer over dit stukje geschiedenis.

Romeinse Limes

De voormalige grens van het Romeinse Rijk door Nederland en een deel van Duitsland is sinds 2021 Unesco-werelderfgoed.

Romeinse wachttorens

Bekijk hoe de Romeinse wachttorens eruitzagen die langs de grens van het Romeinse Rijk stonden. In Utrecht zijn meerdere wachttorens teruggevonden.

Romeinse vondsten De Meern

Archeologen ontdekten in 2019 zeldzame Romeinse vondsten in De Meern vlakbij het voormalige fort.

De Paulusabdij

De Paulusabdij was onderdeel van het Utrechtse kerkenkruis. Lees meer over dit verdwenen klooster.

Rituele maaltijden

In het Strijkviertel vonden archeologen een oude riviergeul vol met opmerkelijke vondsten uit de 1e eeuw.

Rondom de Nieuwe Kamp

De Nieuwe Kamp verandert vanaf de middeleeuwen vaak van karakter. Lees over de geschiedenis van de oostelijke binnenstad.

Schepen van de Waterstraat

Archeologen vonden twee middeleeuwse schepen en een haven in de Waterstraat. Lees meer over deze waterrijke geschiedenis.

Stadhuis

Het Stadhuis van Utrecht bestaat uit verschillende middeleeuwse huizen. Deze gebouwen zijn door de eeuwen heen meerdere malen verbouwd.

Rondom de Pieterskerk

Van de Romeinen tot de late middeleeuwen. Lees wie er allemaal woonden rond de Pieterskerk.

Onder het Domplein

Onder het Domplein ligt 2000 jaar Utrechtse geschiedenis. Archeologisch onderzoek vertelt ons meer over dit bijzondere Unesco-werelderfgoed.

Domplein

De ontwikkeling van het Domplein van Romeins fort tot aan de Reformatie. Bekijk in 3D hoe het Domplein veranderde.

Kanunniken te paard?

De boerderijen die nu nog langs de Hogeweide staan zijn rond 1900 gebouwd. Hun voorlopers zijn veel ouder.

Janskerkhof

Het Janskerkhof is een van de oudste bewoonde plekken van Utrecht. Bekijk de transformatie van het Janskerkhof in 3D.

Het Utrechtse Schip

De Utrecht 1 is misschien wel het bekendste Utrechtse schip. Lees meer over dit pronkstuk uit het Centraal Museum.

Dorp aan de rivier

Archeologen vonden in Leidsche Rijn de resten van een nederzetting uit de vroege middeleeuwen. Bekijk de nederzetting in 3D.

De Utrechtse werven

Onze werven zijn een uniek in de wereld. Een monumentaal erfgoed waar we trots op zijn. Lees hier hoe de werven en hun werfkelders zijn ontstaan.

Duitse bommenwerper

Utrechtse archeologen onderzochten in 2010 een neergestorte Duitse bommenwerper. Lees was ze ontdekte over het vliegtuig.

Zoeken naar kasteel Vredenburg

Kasteel Vredenburg moest opstandige Utrechters onder de duim houden. Bekijk de bouw en sloop van het gehate kasteel.

Zwaard uit de Krommerijn

Een schipper van een baggerboot ontdekte een oud stuk ijzer in de baggerprut. Het bleek een eeuwenoud zwaard.

De Utrechtse stadsverdediging

In 1122 legden de Utrechters een stadsverdediging aan. Het was een enorm karwei dat door de eeuwen heen veel werk, tijd en geld zou vragen.

Mariakerk

De Mariakerk werd in de 11e eeuw gebouwd. De kerk was het middelpunt van het grondgebied van het kapittel.

Haardkuil uit de oude steentijd

13.000 jaar geleden leefden er al mensen in Utrecht. Een klein uitgedoofd vuurtje is daarvan het bewijs.

Bruine beren en beverburchten

Een oude rivierloop uit de bronstijd aan de Burgemeester Middelweerdbaan vertelt het verhaal over de oudste bewoning in Leidsche Rijn.

Catharijneconvent

Lees over de geschiedenis van het Catharijneconvent: van Agathakapel tot museum, nagebouwd in 3D.

Rietveld-Schröderhuis

Het Rietveld Schröderhuis van de Utrechtse architect Gerrit Rietveld staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

Utrechts Psalter

Het Utrechts Psalter is een rijk geïllustreerd psalmboek uit de 9e eeuw. Het wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Toren Het Paard

In de 16e eeuw werd de stadsverdediging vernieuwd. In het noorden kwamen 7 geschutstorens.

Paardenveld

De naam het Paardenveld verwijst naar de paardenmarkt die er werd gehouden in de 16e eeuw. Tegenwoordig is het een park.

Plompetoren

De Plompetoren beveiligde eeuwenlang de ingang naar de Plompetorengracht. Het was een van de vier waterpoorten van de stad.

Middeleeuwse stadsmuur

In het Hieronymusplantsoen staat het enige restant van de laatmiddeleeuwse stadsmuur.

Huizen van Zocher

Aan de Van Asch van Wijckskade staan nog steeds enkele woningen die in 1829 door Zocher zijn ontworpen als onderdeel van het plan voor de singel.

Domtoren

De Domtoren, het symbool van Utrecht én de trots van de stad. Met zijn 112 meter en 32 centimeter is de Dom de hoogste kerktoren van Nederland.

Bastion Zonnenburg

Keizer Karel V liet vier zeer moderne bastions bouwen om de stad nog beter te kunnen verdedigen. Het bastion is nog vrijwel compleet bewaard.

Bolwerk Lepelenburg

Lepelenburg werd eind 16e eeuw gebouwd als groot aarden bolwerk. In de 19e eeuw werd het als park opgenomen in het Zocherplantsoen.

Bastion Manenburg

Bastion Manenburg werd in de 16e eeuw gebouwd en maakte deel uit van de vernieuwing van de stadsverdediging in opdracht van keizer Karel V.

Bijlhouwerstoren en Sterrenburg

In de 13e eeuw werd de Bijlhouwerstoren gebouwd om de stad beter te kunnen verdedigen. In de 16e eeuw kwam daar bastion Sterrenburg bij.

Werk aan de werf

Het onderhoud aan het wervengebied was altijd al een gedeelde verantwoordelijkheid van eigenaren en de stad.

Vrouwjuttenhof

Rond 1975 maakten de grote sloopplannen in de binnenstad plaats voor kleinschalige stadsvernieuwing zoals aan de Vrouwjuttenhof.

Steenhouwersmerken op de Dom

Tijdens de restauratie van de Domtoren zijn aanwijzingen gevonden die de werklieden gebruikten bij de bouw.

Tivoli aan de Oudegracht

Binnenkort komt er een hotel en kinderdagverblijf in de oude Tivoli aan de Oudegracht. Oorspronkelijk was het gebouw een klooster.

Rondom de Janskerk

In 1999 en 2000 vonden archeologen op het Janskerkhof maar liefst 75 graven. Lees meer over de geschiedenis rond de Janskerk.

Robijnhof

De beroemde Utrechtse architect Gerrit Rietveld ontwierp meerdere wooncomplexen voor de nieuwbouwwijk Hoograven.

Middeleeuws riool Mariaplaats

Onder de Mariaplaats ligt nog een middeleeuws riool, de zogenoemde slokop van St. Marie. Via de loertoeter kun je een kijkje nemen in het riool.

Middeleeuws huis Steenweg

Op Steenweg 34 staat een van de eerste bakstenen huizen van Utrecht.

Kikkers uit Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn vonden archeologen een kuil met meer dan 100 kikkers erin. Hoe zijn de diertjes daar terechtgekomen?

Herderplein in buurt Halve Maan

Het Herderplein is in 1955 aangelegd als centrale ontmoetingsplek van de buurt Halve Maan. Tegenwoordig is het een gemeentelijk monument.

Hommelbos: een tuin van landgoed Welgelegen

Het Hommelbos is een overblijfsel van een tuin die aan het eind van de 19e eeuw werd aangelegd op het landgoed Welgelegen.

Eten in de vroege middeleeuwen

Archeologen ontdekten een grote nederzetting uit de vroege middeleeuwen langs de A2.

Ceciliaklooster

Een beerkelder van het Ceciliaklooster vertelt ons meer over het leven van de nonnen en de luxe producten die er op het menu stonden.

Duitse Huis

Bekijk de ontwikkeling van het Duitse Huis aan de Springweg in 3D.

Boerderij de Coehoorn

Tijdens de sloop van de 20e-eeuwse boerderij de Coehoorn vonden archeologen de resten van een imposante 17e-eeuwse voorganger.

Buurtoren

De bouw van de Buurtoren is rond 1370 begonnen. Lees hier meer over de toren van de Buurkerk.

Nicolaïtoren

De romaanse Nicolaikerk heeft twee torens. De zuidelijke toren kreeg een bakstenen verhoging en een achthoekig torentje voor het carillon.

Jacobitoren

Het oudste deel van de Jacobitoren is gebouwd in de 13e eeuw. Lees hier meer over de toren, het carillon en het uurwerk van de toren van de Jacobikerk.

Geertetoren

De Geertetoren is aan het einde van de 13e eeuw gebouwd. Lees hier over de toren van de Geertekerk en het oudste slingeruurwerk van Nederland.

Koetshuis Amelisweerd

Op landgoed Oud Amelisweerd staat naast het landhuis een bijbehorend koetshuis. Dat koetshuis is rond 1770 gebouwd.

Kerkje van Blauwkapel

Het kerkje Blauwkapel staat in het voormalige dorpje Blauwkapel. De kerk is vermoedelijk gebouwd aan het begin van de 16de eeuw.

Smeetoren

De vierkante Smeetoren uit de 12e eeuw is een van de oudste verdedigingstorens van Utrecht.

Tolsteegpoort

De ommuurde stad Utrecht had aan elke zijde een toegangspoort. De middeleeuwse dubbele Tolsteegpoort was verreweg het meest indrukwekkend.

School Mecklenburglaan

De school aan het begin van de Mecklenburglaan is in 1918 gebouwd door ir. S.F. Loeb. Loeb was in die tijd de architect van de gemeente Utrecht.

Weerdpoort

De Weerdpoort was de noordelijke toegang tot de stad en bestond uit een landpoort met ophaalbrug en een waterpoort.

Torenuurwerk Commiezenhuis

In 1858 werd een zogenoemd commiezenhuis gebouwd. Dit was het kantoor van de tolambtenaren. Lees hier meer over het torenuurwerk.

Rondom de Plompetorengracht

Het gebied rond de Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat was lange tijd onbebouwd. Dankzij opgravingen in het gebied weten we meer.

Fort de Gagel

Fort de Gagel werd in 1819 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Fort Blauwkapel

In 1818 werd in Blauwkapel een bomvrije kazerne gebouwd. Het eeuwenoude dorpje werd opeens een militaire vesting.

Fort aan de Klop

Fort aan de Klop ligt tegen de woonwijk Overvecht aan en is een van de weinige forten met een vrijstaand wachthuis.

De Vier Lunetten

De Vier Lunetten zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De gemeente is eigenaar van 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Utrechtse forten liggen ten oosten van de stad.

Fort De Bilt

Fort De Bilt werd gebouwd tussen 1816 en 1818. Het fort werd tussen 1875 en 1877 uitgebreid met een bomvrije kazerne.

Natuur op de forten

Op de forten van de Waterlinie komt bijzondere natuur voor. Er zijn veel dieren die beschutting zoeken op het terrein van de forten.

Singelroute

In 2020 ging de Utrechtse singel weer open. Een wandelroute vertelt het complete verhaal van de singel van stadsverdediging tot park.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl