Gebouwen

Gebouwen

Met ongeveer 3.000 monumenten is Utrecht de 2e monumentenstad van Nederland. Je vindt er veel bijzondere woonhuizen, maar ook kerken, kastelen en industriële complexen. De meeste monumenten zijn te vinden in de historische binnenstad. Sommigen zijn bijna duizend jaar oud! Maar ook in de nieuwe wijken zijn veel monumenten met een bijzonder verhaal.

Verhalen over gebouwen

Van universiteit tot rechtbank

Van universiteit tot rechtbank

Aan het eind van de 19e eeuw kwamen er universiteitsgebouwen langs de Catharijnesingel. Het laboratorium werd in 2000 onderdeel van het nieuwe gebouw van de rechtbank.

Sterrenbos

Sterrenbos

Buiten de singel lag vanaf 1729 een wandelpark in de vorm van een ster: een sterrenbos. Later kwam er bebouwing, zoals een universiteitsgebouw en een hofje waar arme mensen konden wonen.

Staatsspoorwegen

Staatsspoorwegen

In 1844 werd de eerste spoorlijn van Utrecht aangelegd: de lijn van Amsterdam naar Arnhem.

Het uitbreidingsplan van Moreelse: een plan dat er nooit kwam

Het uitbreidingsplan van Moreelse

In 1664 presenteerde burgemeester Hendrick Moreelse grootse plannen voor Utrecht. De oppervlakte van de stad zou verdubbelen en omgeven worden door een moderne stadsverdediging.

Catharijnesingel

Catharijnesingel

De Catharijnesingel was tot het eind van de 19e eeuw een belangrijke vaarweg. Het was onderdeel van de 'Keulse vaart', de belangrijkste waterverbinding tussen Amsterdam en Keulen.

Academisch ziekenhuis

Academisch ziekenhuis

In 1872 kwam een universitair ziekenhuis aan de Catharijnesingel. Er kwamen steeds meer gebouwen bij. Inmiddels zijn die gesloopt of omgebouwd naar woningen.

Tivoli aan de Oudegracht

Tivoli aan de Oudegracht

Binnenkort komt er een hotel en kinderdagverblijf in de oude Tivoli aan de Oudegracht. Oorspronkelijk was het gebouw een klooster.

Villa Jongerius

Villa Jongerius

Het complex van de Villa Jongerius is een opvallende verschijning. Met 3D brengen we de ontwikkeling van het complex in beeld.

Stadhuis

Stadhuis

Het Stadhuis van Utrecht bestaat uit verschillende middeleeuwse huizen. Deze gebouwen zijn door de eeuwen heen meerdere malen verbouwd.

Vrouwjuttenhof

Vrouwjuttenhof

Rond 1975 maakten de grote sloopplannen in de binnenstad plaats voor kleinschalige stadsvernieuwing zoals aan de Vrouwjuttenhof.

Steenhouwersmerken op de Dom

Steenhouwersmerken op de Dom

Tijdens de restauratie van de Domtoren zijn aanwijzingen gevonden die de werklieden gebruikten bij de bouw.

Tuynhuis van Kasteel de Haar

Tuynhuis van Kasteel de Haar

In 2020 bleek dat het Tuynhuis van Kasteel de Haar ooit een vogelverblijf was.

Werk aan de werf

Werk aan de werf

Het onderhoud aan het wervengebied was altijd al een gedeelde verantwoordelijkheid van eigenaren en de stad.

Paulusabdij

De Paulusabdij

De Paulusabdij was onderdeel van het Utrechtse kerkenkruis. Lees meer over dit verdwenen klooster.

Robijnhof

Robijnhof

De beroemde Utrechtse architect Gerrit Rietveld ontwierp meerdere wooncomplexen voor de nieuwbouwwijk Hoograven.

Middeleeuwse stadsmuur

Middeleeuwse stadsmuur

In het Hieronymusplantsoen staat het enige restant van de laatmiddeleeuwse stadsmuur.

Paardenveld

Paardenveld

De naam het Paardenveld verwijst naar de paardenmarkt die er werd gehouden in de 16e eeuw. Tegenwoordig is het een park.

Middeleeuws huis Steenweg

Middeleeuws huis Steenweg

Op Steenweg 34 staat een van de eerste bakstenen huizen van Utrecht.

Mariakerk

Mariakerk

De Mariakerk werd in de 11e eeuw gebouwd. De kerk was het middelpunt van het grondgebied van het kapittel.

De Utrechtse werven

De Utrechtse werven

Onze werven zijn een uniek in de wereld. Een monumentaal erfgoed waar we trots op zijn. Lees hier hoe de werven en hun werfkelders zijn ontstaan.

Janskerkhof

Janskerkhof

Het Janskerkhof is een van de oudste bewoonde plekken van Utrecht. Bekijk de transformatie van het Janskerkhof in 3D.

Domtoren

Domtoren

De Domtoren, het symbool van Utrecht én de trots van de stad. Met zijn 112 meter en 32 centimeter is de Dom de hoogste kerktoren van Nederland.

Domplein

Domplein

De ontwikkeling van het Domplein van Romeins fort tot aan de Reformatie. Bekijk in 3D hoe het Domplein veranderde.

Catharijneconvent

Catharijneconvent

Lees over de geschiedenis van het Catharijneconvent: van Agathakapel tot museum, nagebouwd in 3D.

Bastion Zonnenburg

Bastion Zonnenburg

Keizer Karel V liet vier zeer moderne bastions bouwen om de stad nog beter te kunnen verdedigen. Het bastion is nog vrijwel compleet bewaard.

Duitse Huis

Duitse Huis

Bekijk de ontwikkeling van het Duitse Huis aan de Springweg in 3D.

Huizen van Zocher

Huizen van Zocher

Aan de Van Asch van Wijckskade staan nog steeds enkele woningen die in 1829 door Zocher zijn ontworpen als onderdeel van het plan voor de singel.

Bijlhouwerstoren en Sterrenburg

Bijlhouwerstoren en Sterrenburg

In de 13e eeuw werd de Bijlhouwerstoren gebouwd om de stad beter te kunnen verdedigen. In de 16e eeuw kwam daar bastion Sterrenburg bij.

Bastion Manenburg

Bastion Manenburg

Bastion Manenburg werd in de 16e eeuw gebouwd en maakte deel uit van de vernieuwing van de stadsverdediging in opdracht van keizer Karel V.

Nicolaïtoren

Nicolaïtoren

De romaanse Nicolaikerk heeft twee torens. De zuidelijke toren kreeg een bakstenen verhoging en een achthoekig torentje voor het carillon.

Jacobitoren

Jacobitoren

Het oudste deel van de Jacobitoren is gebouwd in de 13e eeuw. Lees hier meer over de toren, het carillon en het uurwerk van de toren van de Jacobikerk.

Geertetoren

Geertetoren

De Geertetoren is aan het einde van de 13e eeuw gebouwd. Lees hier over de toren van de Geertekerk en het oudste slingeruurwerk van Nederland.

Buurtoren

Buurtoren

De bouw van de Buurtoren is rond 1370 begonnen. Lees hier meer over de toren van de Buurkerk.

School Mecklenburglaan

School Mecklenburglaan

De school aan het begin van de Mecklenburglaan is in 1918 gebouwd door ir. S.F. Loeb. Loeb was in die tijd de architect van de gemeente Utrecht.

Koetshuis Amelisweerd

Koetshuis Amelisweerd

Op landgoed Oud Amelisweerd staat naast het landhuis een bijbehorend koetshuis. Dat koetshuis is rond 1770 gebouwd.

Torenuurwerk Commiezenhuis

Torenuurwerk Commiezenhuis

In 1858 werd een zogenoemd commiezenhuis gebouwd. Dit was het kantoor van de tolambtenaren. Lees hier meer over het torenuurwerk.

Kerkje van Blauwkapel

Kerkje van Blauwkapel

Het kerkje Blauwkapel staat in het voormalige dorpje Blauwkapel. De kerk is vermoedelijk gebouwd aan het begin van de 16de eeuw.

Tolsteegpoort

Tolsteegpoort

De ommuurde stad Utrecht had aan elke zijde een toegangspoort. De middeleeuwse dubbele Tolsteegpoort was verreweg het meest indrukwekkend.

Weerdpoort

Weerdpoort

De Weerdpoort was de noordelijke toegang tot de stad en bestond uit een landpoort met ophaalbrug en een waterpoort.

Fort Blauwkapel

Fort Blauwkapel

In 1818 werd in Blauwkapel een bomvrije kazerne gebouwd. Het eeuwenoude dorpje werd opeens een militaire vesting.

Fort aan de Klop

Fort aan de Klop

Fort aan de Klop ligt tegen de woonwijk Overvecht aan en is een van de weinige forten met een vrijstaand wachthuis.

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

De gemeente is eigenaar van 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Utrechtse forten liggen ten oosten van de stad.

Fort De Bilt

Fort De Bilt

Fort De Bilt werd gebouwd tussen 1816 en 1818. Het fort werd tussen 1875 en 1877 uitgebreid met een bomvrije kazerne.

De vier lunetten

De Vier Lunetten

De Vier Lunetten zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828.

Natuur op de forten

Natuur op de forten

Op de forten van de Waterlinie komt bijzondere natuur voor. Er zijn veel dieren die beschutting zoeken op het terrein van de forten.

Singelroute

Singelroute

In 2020 ging de Utrechtse singel weer open. Een wandelroute vertelt het complete verhaal van de singel van stadsverdediging tot park.


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl