Archeologie

Archeologie

Met archeologisch onderzoek kunnen we de vroegste geschiedenis van de stad vertellen. Daardoor weten we veel over het dagelijkse leven van de gewone Utrechters. Over hoe ze wonen, wat ze eten en drinken, hoe ze koken en zichzelf vermaken.

Verhalen over archeologische vondsten

Haardkuil uit de oude steentijd

13.000 jaar geleden leefden er al mensen in Utrecht. Een klein uitgedoofd vuurtje is daarvan het bewijs.

Bruine beren en beverburchten

Een oude rivierloop uit de bronstijd aan de Burgemeester Middelweerdbaan vertelt het verhaal over de oudste bewoning in Leidsche Rijn.

Rondom de Nieuwe Kamp

De Nieuwe Kamp verandert vanaf de middeleeuwen vaak van karakter. Lees over de geschiedenis van de oostelijke binnenstad.

Stadhuis

Het Stadhuis van Utrecht bestaat uit verschillende middeleeuwse huizen. Deze gebouwen zijn door de eeuwen heen meerdere malen verbouwd.

Romeinse Limes

De voormalige grens van het Romeinse Rijk door Nederland en een deel van Duitsland is sinds 2021 Unesco-werelderfgoed.

Toren Het Paard

In de 16e eeuw werd de stadsverdediging vernieuwd. In het noorden kwamen 7 geschutstorens.

Zwaard uit de Krommerijn

Een schipper van een baggerboot ontdekte een oud stuk ijzer in de baggerprut. Het bleek een eeuwenoud zwaard.

Zoeken naar kasteel Vredenburg

Kasteel Vredenburg moest opstandige Utrechters onder de duim houden. Bekijk de bouw en sloop van het gehate kasteel.

Schepen van de Waterstraat

Archeologen vonden twee middeleeuwse schepen en een haven in de Waterstraat. Lees meer over deze waterrijke geschiedenis.

Salvatorkerk

De Salvatorkerk is een van de oudste kerken van Utrecht. Al rond 700 na Christus werd hij door de zendeling Willibrord gebouwd op het Domplein.

Rondom de Pieterskerk

Van de Romeinen tot de late middeleeuwen. Lees wie er allemaal woonden rond de Pieterskerk.

Onder het Domplein

Onder het Domplein ligt 2000 jaar Utrechtse geschiedenis. Archeologisch onderzoek vertelt ons meer over dit bijzondere Unesco-werelderfgoed.

Romeinse wachttorens

Bekijk hoe de Romeinse wachttorens eruitzagen die langs de grens van het Romeinse Rijk stonden. In Utrecht zijn meerdere wachttorens teruggevonden.

Rondom de Janskerk

In 1999 en 2000 vonden archeologen op het Janskerkhof maar liefst 75 graven. Lees meer over de geschiedenis rond de Janskerk.

Rond het Nicolaaskerkhof

Al in de 11e eeuw woonden er mensen in het zuidelijke deel van de Utrechtse binnenstad. Lees meer over dit stukje geschiedenis.

Romeinse vondsten De Meern

Archeologen ontdekten in 2019 zeldzame Romeinse vondsten in De Meern vlakbij het voormalige fort.

Rituele maaltijden

In het Strijkviertel vonden archeologen een oude riviergeul vol met opmerkelijke vondsten uit de 1e eeuw.

Een oude tempel in Rijnvliet?

Archeologen vonden in Rijnvliet mysterieuze overblijfselen uit de late ijzertijd. Was hier sprake van een tempel?

Middeleeuws riool Mariaplaats

Onder de Mariaplaats ligt nog een middeleeuws riool, de zogenoemde slokop van St. Marie. Via de loertoeter kun je een kijkje nemen in het riool.

Kanunniken te paard?

De boerderijen die nu nog langs de Hogeweide staan zijn rond 1900 gebouwd. Hun voorlopers zijn veel ouder.

Kikkers uit Leidsche Rijn

In Leidsche Rijn vonden archeologen een kuil met meer dan 100 kikkers erin. Hoe zijn de diertjes daar terechtgekomen?

Het Utrechtse Schip

De Utrecht 1 is misschien wel het bekendste Utrechtse schip. Lees meer over dit pronkstuk uit het Centraal Museum.

Eten in de vroege middeleeuwen

Archeologen ontdekten een grote nederzetting uit de vroege middeleeuwen langs de A2.

Duitse bommenwerper

Utrechtse archeologen onderzochten in 2010 een neergestorte Duitse bommenwerper. Lees was ze ontdekte over het vliegtuig.

Dorp aan de rivier

Archeologen vonden in Leidsche Rijn de resten van een nederzetting uit de vroege middeleeuwen. Bekijk de nederzetting in 3D.

Ceciliaklooster

Een beerkelder van het Ceciliaklooster vertelt ons meer over het leven van de nonnen en de luxe producten die er op het menu stonden.

Domplein

De ontwikkeling van het Domplein van Romeins fort tot aan de Reformatie. Bekijk in 3D hoe het Domplein veranderde.

Boerderij de Coehoorn

Tijdens de sloop van de 20e-eeuwse boerderij de Coehoorn vonden archeologen de resten van een imposante 17e-eeuwse voorganger.

Mariakerk

De Mariakerk werd in de 11e eeuw gebouwd. De kerk was het middelpunt van het grondgebied van het kapittel.

Nicolaïtoren

De romaanse Nicolaikerk heeft twee torens. De zuidelijke toren kreeg een bakstenen verhoging en een achthoekig torentje voor het carillon.

Een singel rondom

In 1970 werd een deel van de singel gedempt. In 2020 is de verdedigingsgracht uit 1122 in ere hersteld.

Smeetoren

De vierkante Smeetoren uit de 12e eeuw is een van de oudste verdedigingstorens van Utrecht.

Tolsteegpoort

De ommuurde stad Utrecht had aan elke zijde een toegangspoort. De middeleeuwse dubbele Tolsteegpoort was verreweg het meest indrukwekkend.

Weerdpoort

De Weerdpoort was de noordelijke toegang tot de stad en bestond uit een landpoort met ophaalbrug en een waterpoort.

Rondom de Plompetorengracht

Het gebied rond de Plompetorengracht en de Wittevrouwenstraat was lange tijd onbebouwd. Dankzij opgravingen in het gebied weten we meer.

Singelroute

In 2020 ging de Utrechtse singel weer open. Een wandelroute vertelt het complete verhaal van de singel van stadsverdediging tot park.


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl