Vroege middeleeuwen (410‑1122)

Afbeelding 3D, oude woningen uit de Vroege middeleeuwen

In de vroege middeleeuwen bouwen kleine boerengemeenschappen hun nederzettingen op de oevers van de Rijn en de Vecht die dan dwars door het huidige Utrecht stromen. Archeologen hebben diverse nederzettingen uit deze periode teruggevonden. Rond 700 vestigt bisschop Willibrord zich in Utrecht. De stad groeit in de eeuwen daarop uit tot de bisschopsstad van Nederland. In deze periode zijn de oudste romaanse kerken van Utrecht gebouwd.

Verhalen over de vroege middeleeuwen (410 - 1122)

Zwaard uit de Krommerijn

Zwaard uit de Krommerijn

Een schipper van een baggerboot ontdekte een oud stuk ijzer in de baggerprut. Het bleek een eeuwenoud zwaard.

Utrechts Psalter

Utrechts Psalter

Het Utrechts Psalter is een rijk geïllustreerd psalmboek uit de 9e eeuw. Het wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Schepen van de Waterstraat

Schepen van de Waterstraat

Archeologen vonden twee middeleeuwse schepen en een haven in de Waterstraat. Lees meer over deze waterrijke geschiedenis.

Rondom de Pieterskerk

Rondom de Pieterskerk

Van de Romeinen tot de late middeleeuwen. Lees wie er allemaal woonden rond de Pieterskerk.

Onder het Domplein

Onder het Domplein

Onder het Domplein ligt 2000 jaar Utrechtse geschiedenis. Archeologisch onderzoek vertelt ons meer over dit bijzondere Unesco-werelderfgoed.

Salvatorkerk

Salvatorkerk

De Salvatorkerk is een van de oudste kerken van Utrecht. Al rond 700 na Christus werd hij door de zendeling Willibrord gebouwd op het Domplein.

Rond het Nicolaaskerkhof

Rond het Nicolaaskerkhof

Al in de 11e eeuw woonden er mensen in het zuidelijke deel van de Utrechtse binnenstad. Lees meer over dit stukje geschiedenis.

Mariakerk

Mariakerk

De Mariakerk werd in de 11e eeuw gebouwd. De kerk was het middelpunt van het grondgebied van het kapittel.

Eten in de vroege middeleeuwen

Eten in de vroege middeleeuwen

Archeologen ontdekten een grote nederzetting uit de vroege middeleeuwen langs de A2.

Domplein

Domplein

De ontwikkeling van het Domplein van Romeins fort tot aan de Reformatie. Bekijk in 3D hoe het Domplein veranderde.

Dorp aan de rivier

Dorp aan de rivier

Archeologen vonden in Leidsche Rijn de resten van een nederzetting uit de vroege middeleeuwen. Bekijk de nederzetting in 3D.

Het Utrechtse Schip

Het Utrechtse Schip

De Utrecht 1 is misschien wel het bekendste Utrechtse schip. Lees meer over dit pronkstuk uit het Centraal Museum.


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl