Forten

Forten rond Utrecht

De gemeente is eigenaar van 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Utrechtse forten liggen in een halve cirkel ten noorden en oosten van de stad.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een historische verdedigingslinie met water als verdedigingswapen. Als de vijand eraan kwam, konden stroken polderland tussen Muiden en de Biesbosch 40 centimeter onder water gezet worden. Het land werd daardoor moeilijk begaanbaar. Voor soldaten te voet, voor voertuigen en door paarden getrokken kanonnen. De hoeveelheid water was te ondiep om boten te kunnen gebruiken. Op die manier werd het westen van ons land beschermd tegen vijandelijke aanvallen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is nu een grote cultuurhistorische belevenis. Iedereen kan de machtige forten, kastelen en vestingsteden bezoeken en de eeuwenoude geschiedenis van ons land ervaren. Lees meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie op hollandsewaterlinie.nl.

Utrechtse Forten Unesco Werelderfgoed

Sinds 26 juli 2021 staat de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de lijst van Unesco Werelderfgoed, als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Samen vormen ze de Hollandse Waterlinies. De Nieuwe Hollandse Waterlinie stond sinds 2011 op de voorlopige lijst voor nominatie. De aanwijzing als Werelderfgoed is belangrijk voor het bewaren en ontwikkelen van de forten en voor het toerisme.

Stelling van Utrecht

De Stelling van Utrecht bestaat uit 16 forten die in 2 halve cirkels ten noorden, ten oosten en ten zuiden van de stad Utrecht liggen. De ondernemers, eigenaren, huurders en gebruikers van de forten hebben zich verenigd in de Stichting Stelling van Utrecht. Zij wisselen informatie uit en organiseren gezamenlijke activiteiten voor publiek. Op deze manier wil de Stelling van Utrecht zich op de kaart zetten en meer bezoek naar de forten krijgen.

Rondleidingen en fietstochten

Het hele jaar door organiseren vrijwilligersorganisatie Gilde Utrecht en de VVV op en rondom de forten rondleidingen en fietstochten. Ook zijn er jaarlijkse waterliniewandeltochten. Onderweg delen de gidsen hun kennis over de forten. Bijvoorbeeld tijdens de fietstocht 'Houten huizen, stenen forten'. Met kaarten en foto’s geven ze de bezoekers een goede indruk van de werking van de Waterlinie.

Kijk voor meer informatie op de website van het Gilde, de website van de VVV en op de website forten.nl.

Overzichtskaart

Hulp en contact Forten

Telefoon

14 030

E-mail

forten@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Utrecht Vastgoed Organisatie
Postbus 16200
3500 CE Utrecht