Forten

Forten rond Utrecht

De gemeente is eigenaar van 8 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Utrechtse forten liggen in een halve cirkel ten noorden en oosten van de stad.

De gemeente ontwikkelt deze forten opnieuw en geeft ze een eigentijdse nieuwe bestemming. Deze monumenten uit de 19e eeuw zijn daarna open voor een breed publiek. Zie Nieuwe invulling forten.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een historische verdedigingslinie met water als verdedigingswapen. Als de vijand eraan kwam, konden stroken polderland tussen Muiden en de Biesbosch 40 centimeter onder water gezet worden. Het land werd daardoor moeilijk begaanbaar, zowel voor soldaten te voet als voor voertuigen en door paarden getrokken kanonnen. De hoeveelheid water was te ondiep om boten te kunnen gebruiken. Op die manier werd het westen van ons land beschermd tegen vijandelijke aanvallen.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is nu een grote cultuurhistorische belevenis. Iedereen kan de machtige forten, kastelen en vestingsteden bezoeken en de eeuwenoude geschiedenis van ons land ervaren. Lees meer over de Nieuwe Hollandse Waterlinie op hollandsewaterlinie.nl.

Stelling van Utrecht

De Stelling van Utrecht bestaat uit 16 forten die in 2 halve cirkels ten noorden, oosten en zuiden van de stad Utrecht liggen. De Utrechtse forten zijn daar onderdeel van. De ondernemers, eigenaren, huurders en gebruikers van de forten hebben zich verenigd in de Stichting Stelling van Utrecht. Doel is het uitwisselen van informatie en het gezamenlijk organiseren van activiteiten voor het publiek. Zo hopen de deelnemers de Stelling van Utrecht op de kaart te zetten en meer bezoek bij de forten te krijgen.

Unesco Werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is sinds 2005 een 'Nationaal Landschap'. In 2009 werd het ook een Rijksmonument (het grootste van Nederland) en sinds 2010 staat de waterlinie op de voorlopige lijst van Unesco Werelderfgoed. In 2019 hopen we dat dit blijvend wordt. De aanwijzing als werelderfgoed is belangrijk voor het bewaren en ontwikkelen van de forten en voor het toerisme. Lees alles over de Unesco-aanwijzing op de site van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Rondleidingen en fietstochten

Het hele jaar door organiseert vrijwilligersorganisatie Gilde Utrecht op en rondom de forten rondleidingen en fietstochten. Onderweg delen de gidsen hun kennis over de forten. Met kaarten en foto’s geven ze de bezoekers een goede indruk van de werking van de Waterlinie. Kijk voor meer informatie op de website van het Gilde.

Natuur

In het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en op de forten komt bijzondere natuur voor. In de tijd van het militaire gebruik zijn bomen en struiken aangeplant die een functie hadden in de verdediging. Zo staan langs de oevers van de fortgracht stekelige meidoornhagen, die werkten als natuurlijk prikkeldraad. In de fortgrachten stroomt schoon grondwater en regenwater. Daardoor komen er veel bijzondere dier- en plantsoorten voor. Lees meer over de planten en dieren in het landschap van de Waterlinie op de pagina Natuur op de forten.

Hulp en contact Forten

Telefoon

14 030

E-mail

forten@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Stadsbedrijven
Vastgoedbeheer
Postbus 16200
3500 CE Utrecht