Fort De Bilt

Fort De Bilt ligt aan de Biltsestraatweg 160. Het fort werd gebouwd tussen 1816 en 1818. De officiële naam is ‘Het Fort op de Biltstraat’. Het fort werd tussen 1875 en 1877 uitgebreid met een bomvrije kazerne.

Sinds 1930 loopt de verbrede Biltsestraatweg door het fort heen. Het fort bestaat sinds dat jaar uit 2 delen. Het zuidelijke gedeelte is nog steeds eigendom van Defensie. Het noordelijke deel is eigendom van gemeente Utrecht.

Op Fort De Bilt werden in de Tweede Wereldoorlog 140 verzetsstrijders doodgeschoten. Daarnaast is een gedeelte van het fort bewoond.

Hulp en contact Forten

Telefoon

14 030

E-mail

forten@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Utrecht Vastgoed Organisatie
Postbus 16200
3500 CE Utrecht