De vier lunetten

De 4 lunetten zijn de kleinste van de Utrechtse forten. Ze zijn gebouwd tussen 1822 en 1828. De lunetten liggen op de Houtense Vlakte en grenzen aan de wijk Lunetten.

De Houtense Vlakte ligt hoger dan de omgeving. Het gebied kon daarom niet goed onder water gezet worden. Er was dus een zwakke plek in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om het toch goed te kunnen verdedigen, zijn de 4 lunetten op korte afstand van elkaar gebouwd.

Een lunet is een klein fort. Aan de voorkant van het fort lopen 2 muren naar elkaar toe in een punt. Het woord lunet komt van het Franse 'lune' en betekent 'maan'. Van boven gezien heeft een lunet de vorm van een halve maan.

Lunet I

Lunet I werd gebouwd tussen 1825 en 1828. Later werd een atoomschuilkelder op het terrein bijgebouwd. Het ligt direct ten zuiden van de Krommerijn. Het fort bestaat uit 2 flankkazematten met daartussen de atoomschuilkelder en een mitrailleurkazemat.

Op Lunet I zit de buitenschoolse opvang Het Fort. Ad Hoc huist in de atoombunker en verhuurt de ruimte door aan Onderbuik, een muziekantenbroedplaats, en Grounded Hub.

  1. saillant
  2. facen
  3. flanken
  4. keel
  5. flankkazemat
  6. groepsschuilplaatsen
  7. atoombunker
  8. ondergrondse verbindingsgang
  9. houten noodgebouw
  10. mitrailleurkazemat

Lunet II

Lunet II is gebouwd tussen 1822 en 1826. In de jaren ‘30 zijn daar groepsschuilplaatsen bijgebouwd. Lunet II is nu het kantoor van de Monumentenwacht Utrecht. De Plaatsmaker huist ook nog enkele kunstenaars in de loods. Voor de rest van het fortterrein zijn we nog plannen aan het maken.

Lunet III

De grote kanonkazemat (een stenen bunker voor kanonnen) van Lunet III wordt gezamenlijk gebruikt door de buitenschoolse opvang Fort Kakola (op werkdagen) en Scouting Salwega (in het weekend). Verder staan er 2 woningen op dit fort.

De kazemat aan de noordzijde van het fort heeft nog geen bestemming, omdat hier eerst omvangrijke restauratie werkzaamheden noodzakelijk zijn. Deze zullen naar verwachting in de komende jaren plaatsvinden.

Lunet IV

De kazematten zijn gerestaureerd en opnieuw ingericht. Lunet IV is veranderd in een 'zorgfort'. Een nieuw gebouwde loods in de stijl van de Waterlinie biedt sinds 2015 onderdak aan lunchroom ‘De Smaak van Lunet’. Medewerkers van ZOMO Wonen en Dagbesteding bedienen daar de gasten.

Ontwikkeling Lunettenpark

De forten worden momenteel opgeknapt als onderdeel van de ontwikkeling van het Lunettenpark. Het versterken van de bijzondere cultuurhistorische en ecologische waarden van de forten staan daarbij centraal. Ook zullen de forten steeds toegankelijker worden voor publiek. De wandelpaden op Lunet I en Lunet II zijn tussen zonsopgang en zonsondergang toegankelijk voor bezoekers. Op Lunet IV is lunchroom De Smaak van Lunet gevestigd. De lunchroom is open van maandag tot en met zaterdag. Lunet III is nog niet toegankelijk voor bezoekers.’

Hulp en contact Forten

Telefoon

14 030

E-mail

forten@utrecht.nl

Postadres

Gemeente Utrecht
Utrecht Vastgoed Organisatie
Postbus 16200
3500 CE Utrecht