Verhalen per periode

Prehistorie (11.000 v.C.‑40 n.C.)

Prehistorie

Jagers en verzamelaars bewonen onze streken. Later vestigen mensen zich op een vaste plaats. Ze wonen dan in houten huizen en leven van akkerbouw en veeteelt.

Romeinse tijd (40‑410)

Romeinse tijd

De grens van het Romeinse Rijk loopt dwars door Utrecht. Twee forten, meerdere schepen, wachttorens en de grensweg zijn teruggevonden. Het Romeinse erfgoed in de Utrechtse bodem is Unesco-werelderfgoed.

Vroege middeleeuwen (410‑1122)

Vroege middeleeuwen

Kleine boerengemeenschappen bouwen hun nederzettingen op de oevers van de Rijn en de Vecht. Met de komst van aartsbisschop Willibrord wordt Utrecht een bisschopsstad.

Late middeleeuwen (1122‑1528)

Late middeleeuwen

In 1122 krijgt Utrecht stadsrechten en stadsmuur met verdedigingsgracht. Ook de Oudegracht wordt aangelegd. Utrecht wordt een belangrijk bestuurlijk, economisch en cultureel centrum.

Vroegmoderne tijd (1528‑1850)

Vroegmoderne tijd

Karel V maakt een einde aan de wereldlijke macht van de bisschop. Kasteel Vredenburg wordt gebouwd. Na de reformatie worden veel kerken en kloosters gesloopt of verbouwd.

Moderne tijd (1850‑nu)

Moderne tijd

Vanaf de negentiende eeuw bouwt Utrecht ook buiten de singels. Compleet nieuwe wijken moeten de snel groeiende bevolking huisvesten. Ook de industrie en de spoorwegen bepalen het uiterlijk van de stad.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl