Prehistorie (11.000 v.C.‑40 n.C.)

Afbeelding vondst

Jagers en verzamelaars bewonen onze streken. Ze trekken van plek naar plek en leven van de jacht en de visvangst en het verzamelen van noten en vruchten. Later vestigen mensen zich op een vaste plaats. Ze wonen dan in houten huizen en leven van akkerbouw en veeteelt. Archeologen vinden regelmatig sporen van deze vroege bewoning. Bijvoorbeeld sporen van schuilhutten en boerderijen, etensresten bij een vuurplaats en gebroken aardewerk.

Verhalen uit de prehistorie (11.000 - 40)

Oude tempel in Rijnvliet?

Een oude tempel in Rijnvliet?

Archeologen vonden in Rijnvliet mysterieuze overblijfselen uit de late ijzertijd. Was hier sprake van een tempel?

Haardkuil uit de oude steentijd

Haardkuil uit de oude steentijd

13.000 jaar geleden leefden er al mensen in Utrecht. Een klein uitgedoofd vuurtje is daarvan het bewijs.

Bruine beren en beverburchten

Bruine beren en beverburchten

Een oude rivierloop uit de bronstijd aan de Burgemeester Middelweerdbaan vertelt het verhaal over de oudste bewoning in Leidsche Rijn.


Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl