Archeologisch rapport: Zijdebalen

Titel
Zijdebalen. Proefsleuvenonderzoek Zijdebalen Utrecht. IVO-P Deelgebied 1
Auteur
C.M.W. den Hartog
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 69
42 pagina's
ISBN
97-890-73448-57-5

Samenvatting

In november 2010 en januari 2011 heeft archeologische begeleiding plaatsgevonden op een deel van het terrein Zijdebalen. Deze buitenplaats en zijdefabriek is in 1681 gesticht en functioneerde tot 1816. Achter het complex bevonden zich siertuinen, die tijdens hun bestaan wereldfaam genoten. In het begin van de negentiende eeuw werd Zijdebalen afgebroken en kwam er een tuinderij. In 1949 werd bakkerij Lubro op het terrein gebouwd. De fabriekshal is het enige dat daar nog van rest nadat de bakkerij in 1990 werd gesloten.

Het gebruik van het terrein, net buiten de Bemuurde Weerd, is op zijn vroegst begonnen in de loop van de dertiende eeuw met mogelijk een middeleeuwse huisplaats. In de vijftiende eeuw werd een brede sloot gegraven en verscheen er een bouwwerk in baksteen. In de zeventiende eeuw werd het terrein anders ingericht en dat is de periode waarin Zijdebalen werd gesticht. Van buitenplaats en fabriek zijn echter vrijwel geen resten aangetroffen. Dat geldt ook voor de siertuinen.

Geadviseerd is over te gaan tot een vlakdekkend definitief archeologisch onderzoek op het westelijk deel van het perceel. Bij het vervolgonderzoek kan mogelijk een nauwkeuriger begindatering van de ingebruikname van het terrein worden vastgesteld. Ook kan dan mogelijk de aard daarvan nader benoemd worden.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 69 Zijdebalen (pdf, 2,1Mb)