Archeologisch rapport: Vredenburg II

Auteur
D.R. Stiller
Titel
Utrecht Vredenburg (2). Vanaf de toren een duik in de slotgracht van kasteel Vredenburg. Basisrapportage Archeologie 81
ISBN
978-90-73448-61-2
Pagina's
130

Samenvatting

In het kader van de sloop en nieuwbouw van het Muziekcentrum Vredenburg zijn in 2008 en 2009 diverse archeologische begeleidingen en onderzoeken uitgevoerd naar de resten van het zestiende-eeuwse kasteel Vredenburg. De onder­zoeken hebben met name detaillering en aanvullingen van eerder onderzoek opgeleverd. Ook zijn in de slotgracht enkele interessante vondsten gedaan.

Naast materiaal dat van het kasteel afkomstig was, kwamen er uit de slotgracht ook vondsten tevoorschijn die naar een meer religieuze context verwijzen. Het betreft beeldhouwwerk, bestaande uit een (deel van) een vrouwenkop en een deel van een zuiltje. De vrouwen­kop is beschilderd met rode verf. Op basis van de haar- en klederdracht is een datering rond 1500 waarschijnlijk. Zowel de kop als de zuil lijken losgebeiteld te zijn om de ruwe natuursteen te kunnen hergebruiken.

In de slotgracht zijn ook fragmenten van menselijk botmateriaal aangetroffen. Aangezien het om mannen en vrouwen, en dan zowel kinderen als volwassenen, ging, is het mogelijk dat het materiaal afkomstig is van graven op het klooster­terrein van het Johannieterklooster, als hier tenminste ook mensen begraven zijn die gestorven zijn in het bijbehorende hospitaal.

Rapport bekijken

Basisrapportage archeologie 81: Utrecht Vredenburg (pdf, 9,8 MB)

Zie ook Utrecht Vredenburg, basisrapportage archeologie 70.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl