Archeologisch rapport: Verborgen vindplaatsen

Auteur
N.D. Kerkhoven
ISBN
978-90-73448-74-2
Pagina's
34

LR71- Joostenlaan. Archeologische begeleiding bij slootverbredingen, de aanleg van de VINEX-watergang en wandelpaden

Tussen 4 mei en 2 juli 2010 heeft in het buitengebied direct ten noordwesten van Vleuten een archeologische begeleiding plaatsgevonden. De begeleiding viel binnen een gebied waar bij eerdere onderzoeken veel bewoningssporen zijn aangetroffen uit de ijzertijd, Romeinse tijd en de vroege en late middeleeuwen. Tijdens de begeleiding zijn er echter geen nieuwe bewoningssporen aangetroffen. Mogelijk kwam dat doordat de werkzaamheden niet erg diep gingen. Wel zijn er enkele metaalvondsten gedaan die een vroegere datering van het eerder aangetroffen laatmiddeleeuwse bewoningslint in het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied bevestigen.

Basisrapportage Archeologie 60: Joostenlaan: archeologische begeleiding bij slootverbreding, de aanleg van de Vinex-watergangen en wandelpaden (pdf, 6,6 MB).

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl