Archeologisch rapport: Twijnstraat aan de Werf 1c

Auteur
J.S. van der Kamp
ISBN
978-90-73448-85-8
Pagina's
36

Archeologische begeleiding Twijnstraat aan de Werf 1c (Utrecht)

Het rijksmonument Twijnstraat aan de Werf 1c bevindt zich in het zuiden van de historische binnenstad en ligt op de oostelijke oever van de Oudegracht. Tussen1955 en 2013 was hier ‘Potterie ’t Bolwerk’ gevestigd. Na het vertrek ervan vond er een verbouwing plaats. De archeologische begeleiding die daar mee samenhing, heeft aangetoond dat de natuurlijke bodemopbouw bestaat uit oeverafzettingen (zavel en klei) op beddingafzettingen (zand). Er werd slechts 1 middeleeuwse vondst gedaan, waardoor niet met zekerheid bepaald kon worden of er middeleeuwse bewoning is geweest. Gezien de locatie is dat echter wel aannemelijk. Wel zijn er 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse vondsten aangetroffen. Zo werden er enkele ‘proenen’ aangetroffen, die vast en zeker van 'Potterie 't Bolwerk' afkomstig moeten zijn.

Basisrapportage 100: Twijnstraat aan de Werf 1c (pdf, 1,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl