Archeologisch rapport: Terug naar Themaat II

Titel
Terug naar Themaat II. Archeologisch onderzoek aan de Thematerweg te Haarzuilens, gemeente Utrecht
Auteur
C.M.W. den Hartog
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 67
69 pagina's
ISBN
978-90-73448-64-3

Samenvatting

In april 2010 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden aan de Thematerweg 10 te Haarzuilens, gemeente Utrecht. De Thematerweg is onderdeel van de ontginningsbasis van de middeleeuwse polder Themaat. Bij het onderzoek stond de vraag centraal of er archeologische sporen aanwezig zijn in de zone direct ten noorden van de Thematerweg. En als dat het geval was, moest worden vastgesteld of die bewoning in verband kan worden gebracht met de ontginning van de Themaat en of er mogelijk een verschuiving van bewoning is opgetreden, zoals eerder voor Veldhuizen is vastgesteld.

Op de kop van 3 huidige percelen, die worden gescheiden door sloten, zijn voornamelijk middeleeuwse sporen ontdekt. Deze bestaan uit greppels of sloten, kuilen en paalkuilen. Structuren, zoals huisplattegronden of hooibergplattegronden, zijn echter niet te reconstrueren als gevolg van de geringe sleufbreedte. De vroegste sporen aan de ontginningsbasis dateren tussen circa 1125-1220 en zijn daarmee ouder dan de sporen van bewoning die noordelijker werden aangetroffen (LR52). Er zijn geen directe aanwijzingen gevonden voor een systematische verschuiving van bewoning vanaf de ontginningsbasis naar een noordelijke zone halverwege de polder.

Door het onderzoek is er meer inzicht verkregen in de ontwikkelingsgeschiedenis van de polder Themaat en een datering voor in ieder geval 1 fase van ontginning kan worden aangescherpt: namelijk de restontginning. Uit het onderzoek blijkt nu dat deze op zijn vroegst in het tweede kwart van de twaalfde eeuw kan worden gedateerd. Na de definitieve inrichting van de polder (na 1226) werd er vanaf 1250 zowel aan de ontginningsbasis als dieper in de polder gewoond.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 67: Terug naar Themaat II (pdf, 10,4 MB)

Zie ook Basisrapportage Archeologie 29.

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl