Archeologisch rapport: Steenweg 17

Auteur
J.S. van der Kamp
Titel
Steenweg 17. Archeologische begeleiding Steenweg 17, Utrecht. Basisrapportage Archeologie 99
ISBN
978-90-73448-81-0
Pagina's
48

Samenvatting

Het plangebied Steenweg 17 bestaat uit 10 oudere panden gelegen aan de Steenweg, Hekelsteeg en Massegast. De panden zijn in de zomer van 2013 gesloopt om er nieuwbouw te kunnen neerzetten. Hoewel de 2 daaruit voortkomende bodemingrepen in onverstoorde grond gezamenlijk minder dan 50 m² bedroegen, heeft de Afdeling Erfgoed toch een archeologische begeleiding uitgevoerd. Dat had alles te maken met de bijzondere locatie van het plangebied vlakbij of middenin de vroegste (middeleeuwse) bewoning van de stad. Hoewel er wel Romeins aardewerk is gevonden, gaan de oudst gevonden bewoningssporen terug tot in de tiende eeuw. Daarboven werden vooral ophogingslagen aangetroffen uit de elfde tot en met de dertiende eeuw. Ook uit de eeuwen daarop zijn verschillende bewoningssporen aangetroffen.

De archeologische begeleiding van de werkzaamheden heeft (opnieuw) aange­toond dat ook bij waarnemingen van minder dan 50 m² waardevolle informatie kan worden gedocumenteerd. En dat geldt zeker voor gebieden als de binnenstad waar de historische bewoning niet alleen ver teruggaat, maar ook vrij dicht was. Met de onderzoeksgegevens kunnen de Utrechtse archeologische waardenkaart en de onderzoeksagenda verder worden aangevuld en geactualiseerd.

Rapport bekijken

Basisrapportage 99: Steenweg 17 (pdf, 2,6Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl