Archeologisch rapport: Sportpark Terweide 5

Auteur:
C.M.W. den Hartog

ISBN:
978-94-92694-03-4

Pagina's:
162

Sportpark Terweide 5. Archeologisch onderzoek aan de Hogeweide

Langs de Hogeweide zijn tussen 1993 en 2013 verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd (zie de rapporten 3, 18, 84 en 138). In dit rapport (106) is de uitwerking te vinden van het laatste onder­zoek naar deze nederzetting uit de late ijzertijd/vroeg-Romeinse tijd. Daarnaast is er een synthese opgenomen waarin de resultaten van alle gedane onderzoeken zijn verwerkt.

De onderzochte nederzetting is om verschillende redenen bijzonder te noemen. Dat zijn onder meer de vroege datering, de relatief korte bewoningsperiode, de aard van het vondstmateriaal (sterk Romeins, maar eveneens sterk inheems van karakter) en de achtergrond van de bewoners, die vermoedelijk Chaukisch is geweest. Gaandeweg het onderzoek leidden deze opvallende kenmerken steeds meer tot discussie. Was de vindplaats wel een nederzetting of misschien toch meer een sta­pelplaats? Was het Romeins militair van aard of juist inheems civiel? Een duidelijk antwoord op deze vragen is nog niet gevonden, maar uit het onderzoek komt wel een beeld naar voren van een nederzetting die in zijn soort vooralsnog redelijk uniek in Nederland is.

Basisrapportage Archeologie 106 Terweide 5 (pdf 16,6 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl