Archeologisch rapport: Rondom het castellum

Titel
Rondom het castellum. Archeologische begeleiding en metaaldetectieonderzoek bij de aanleg van de Track op de Hoge Woerd in De Meern
Auteur
N.D. Kerkhoven
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 59
54 pagina's
ISBN
97-890-73448-58-2

Samenvatting

Tussen november 2009 en mei 2010 heeft er een archeologische begeleiding plaatsgevonden op en rondom de Hoge Woerd in De Meern in de gemeente Utrecht. De aanleiding was de aanleg van een route (track) voor wandelaars, fietsers en hardlopers rondom het toekomstige archeologische park Castellum Hoge Woerd. Aangezien de track voor een groot deel op een archeologisch monument werd aangelegd, diende er een vergunning te worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). In overleg met de RCE is deze begeleiding uitgevoerd in combinatie met een metaaldetectieonderzoek door archeologen van Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht.

Van de grote hoeveelheid geborgen non-ferro metaalvondsten is een substantieel deel Romeins. Daaronder zitten enkele bijzondere en vrij zeldzame vondsten, zoals een bronzen vaatwerkapplique van Minerva en een bronzen badolieflesje in de vorm van de buste van een Nubiƫr. De meeste vondsten passen goed bij de locatie van de militaire vicus waarover de track voor een groot deel is aangelegd. Naast Romeins is er ook een kleine hoeveelheid metaalvondsten uit de vroeg- en laatmiddeleeuwse periodes geborgen, waaronder enkele fragmenten van Merovingische mantelspelden (fibulae).

Het onderzoek LR69 heeft daarnaast ook meer inzicht gegeven in de trefkans van metalen artefacten in de bouwvoor van beschermde terreinen op de Hoge Woerd. Die is zeer hoog, zo is gebleken. Dit ondanks het feit dat er al in het verleden veel metaalvondsten zijn verzameld door voornamelijk detectoramateurs. Ook kunnen op basis van de uitkomsten betere uitspraken worden gedaan omtrent de conservering van metalen objecten in de bouwvoor van de Hoge Woerd.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 59: Rondom het castellum (Pdf - 8,5Mb) 

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl