Archeologisch rapport: Rondom de Dom in 2018 en 2019

Titel
Rondom de Dom in 2018 en 2019. Archeologisch onderzoek op het Domplein en in de Servetstraat (Utrecht)
Auteur
Gerben Beeuwkes en Marieke Arkema
Uitgave
Basisrapportage archeologie 171
42 pagina's
ISBN
978-94-92694-45-4

Samenvatting

In het kader van de restauratie van de Domtoren hebben archeologen van de gemeente Utrecht in 2018 en 2019 diverse graafwerkzaamheden rond de Domtoren archeologisch begeleid. Daarbij zijn verschillende archeologische resten aangetroffen waaronder de zandstenen plint van de Domtoren, een middeleeuwse sacrofaag en funderingen van de gotische Domkerk en de romaanse Maartenstoren.

Een zandstenen plint

Tijdens een van de waarnemingen kon het bovenste deel van de voet van de oost- en westzijde van de Domtoren in kaart worden gebracht. Er kon worden vastgesteld dat de westzijde van de Domtoren, waar het maaiveld lager ligt, slechts één zandstenen plintlaag bezit en onder het maaiveld direct de bakstenen funde­ring begint. Aan de oostkant ligt het maaiveld hoger, waardoor de zuidoosthoek van de toren een extra funderingslaag van zandsteen heeft. In de noordoosthoek van de toren bestaat de fundering zelfs uit twee lagen zandsteen.

Sarcofaag

Ook werd een rood zandstenen sarcofaagfragment met een visgraat­motief aangetroffen dat dateert uit midden tiende tot dertiende eeuw. Het is niet bekend waarom het fragment op deze plek is terecht gekomen en waar de rest van de sarcofaag zich bevindt.

Gotische Domkerk en de romaanse Maartenstoren

Tijdens een andere waarneming werd aan de noordoostzijde van de Domtoren de fundering van de gotische Domkerk blootgelegd die dateert van rond 1516. Ten noordwesten van de toren werden de funderingen van de romaanse Maartenstoren zichtbaar.

Rapport bekijken

171: Basisrapportage Rondom de Dom in 2018 en 2019 (pdf 2,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl