Archeologisch rapport: Rituelen op een rivieroever?

Auteur
N.D. Kerkhoven
ISBN
978-90-73448-97-1
Pagina's
168

Rituelen op een rivieroever? Archeologisch onderzoek bij het Romeinse castellum in De Meern

Van 9 mei tot en met 27 juni 2011 heeft er archeologisch on­derzoek plaatsgevonden op de locatie van de voormalige werkplaats van Stichting Bouwloods Utrecht aan de Alendorperweg in De Meern. De opgraving heeft enkele boeiende resultaten opgeleverd. Zo is er een groot kolkgat, een zogeheten wiel, aangetroffen. Het wiel is mogelijk ontstaan door een ‘dijk’-doorbraak, al zijn daar geen archeologische aanwijzingen voor gevonden. Wel was het tussen de 1e en de 3e eeuw na Chr. in gebruik als waterbek­ken of drenkplaats. Bij het kolkgat is een skelet van een kroeskoppelikaan gevonden, dat ook in die tijd een exotische dwaalgast was. Minstens zo opvallend is de vondst van het skelet van een jongeman aan de rand van het kolkgat. Onderzoek heeft aangetoond dat deze persoon ten tijde van zijn overlijden ernstig ziek moet zijn geweest. Een greppelstructuur uit de 2e eeuw doet vermoeden dat er in die tijd een cultusplaats was naast het kolkgat. Verder heeft het onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd over het functioneren van de Heldammerstroom, een zijrivier van de Rijn in de Romeinse tijd.

92 Basisrapportage Archeologie Rituelen op een rivieroever (pdf, 11,6 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl