Archeologisch rapport: Pleintje aan de Draaiweg

Titel
Pleintje aan de Draaiweg. Archeologische begeleiding aan de Draaiweg (Utrecht)
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 124
40 pagina's
ISBN
978-94-92694-28-7

In opdracht van de gemeente Utrecht is een pleintje gele­gen in de hoek van de Draaiweg en Lauwerecht opnieuw ingericht. De bodemsanering die hiervoor uitgevoerd moest worden, is archeologisch begeleid. Er werden op 2 locaties gegraven op het pleintje. Op de locatie van een klein boomplantgat bleek de bodem verstoord te zijn. Op de locatie van een groot boomplantvak was de bodemopbouw vanaf de late middeleeuwen redelijk intact.

De bodemopbouw bestond uit ophogingslagen die ruwweg in 2 laagpakketten te verdelen waren. Een grotendeels onder de grondwaterspiegel gelegen venig pakket uit de veertiende eeuw en een ophogingspakket daar bovenop dat vanaf de vijftiende eeuw dateert. Het veertiende-eeuwse pakket kan gezien worden als een aanplemping in een restgeul van de Vecht. Vermoedelijk hield de opvullaag dit verband met de ontwik­kelingen in de Bemuurde Weerd, die in de veertiende eeuw onder andere ommuurd werd. Vanaf de vijftiende eeuw is gestaag doorgegaan met het ophogen van het terrein.

De eerste bewoningssporen dateren pas uit de negen­tiende eeuw. Aan de oostkant van het terrein zijn een beer-of waterput en vloeren van een keldertje of ver­diepte ruimte aangetroffen. Uit historisch kaartmateriaal blijkt dat de negentiende-eeuwse bebouwing van het terrein pas na 1877 plaatsvond.

124: Basisrapportage Pleintje aan de Draaiweg (pdf 1,5 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl