Archeologisch rapport: Over de grens van Sint-Marie

Titel
Over de grens van Sint-Marie. Archeologische begeleiding Mariastraat 49 (Utrecht)
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportage archeologie 157
34 pagina's
ISBN
978-94-92694-32-4

Samenvatting

In de winter van 2016 en 2017 zijn door de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht archeolo­gische waarnemingen gedaan bij de verbouwing van het pand Mariastraat 49. Bij het aanleggen van een kleine liftschacht werd van bovenaf dwars door de immuniteits­muur van Sint-Marie gegraven. Ook bleek de liftschacht dwars door het noord-zuid lopende riool (slokop) te gaan dat rond 1600 in de gedempte grenssloot van de immuni­teit was aangelegd.

Bij het verlagen van de vloer in een aangrenzende kelder kwam de oostelijke kademuur van de grens­sloot tevoorschijn. Deze kademuur zou volgens een historische bron kort na 1352 zijn gebouwd. Aan weerszijden van de kademuur bevonden zich de ega­lisatielaag (van rond 1352) op het talud van de grenssloot en de opvulling van de grenssloot (gedempt rond 1600).

In de zuidwesthoek van het pand is een toegang gemaakt naar een kort daarvoor nog verborgen ruimte. In deze ruimte bleken de noord-zuid lopende slokop en de grote middeleeuwse slokop die nu nog steeds onder de Mariaplaats loopt samen te komen. In de zuidoosthoek van het pand is een veertiende of vroege vijftiende-eeuwse kelder waarvan de toegang in de twin­tigste eeuw was dichtgezet weer toegankelijk gemaakt.

Rapport bekijken

157: Over de grens van Sint-Marie (pdf 1,6 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl