Archeologisch rapport: Oudenrijnseweg

Titel
Oudenrijnseweg. Archeologisch onderzoek van een inheems-Romeinse nederzetting uit de eerste eeuw na Chr. en een vlasrootcomplex uit de twaalfde eeuw na Chr. in De Meern, gemeente Utrecht
Auteur
A. Luksen-IJtsma
Uitgave
Basisrapportage archeologie 25
148 pagina's
ISBN
978-90-73448-24-7

Samenvatting

In 2003 en 2004 is archeologisch onderzoek verricht op 3 percelen bij de Oudenrijnseweg in De Meern, gemeente Utrecht. Tijdens het onderzoek is een nederzetting aangetroffen uit het begin van onze jaartelling. Daaronder bevonden zich sporen van een woonstalboerderij uit omstreeks 40 tot 80 na Chr. met een omliggende erf. Ten noorden en oosten van de boerderijplattegrond zijn plattegronden van 24 bijgebouwen aangetroffen. De eerste-eeuwse nederzetting is niet lang in gebruik geweest, mogelijk maar 2 generaties. Dat kan te maken hebben gehad met de verlanding van de geul, maar enige druk vanuit het Romeinse leger is ook denkbaar, aangezien in dezelfde periode de Romeinse limesweg is aangelegd op slechts enkele honderden meters afstand.

Op het onderzoeksterrein zijn tevens sporen van middeleeuwse activiteit aangetroffen, waaronder een kuil waarin water had gestaan en waarin de resten van vlas zijn gevonden. De combinatie van water en vlas doet vermoeden dat dit een vlasrootkuil betreft. Naast pollen en zaden is ook aardewerk, metaal, dierlijk botmateriaal, keramisch bouwmateriaal en natuursteen geborgen uit de middeleeuwse periode. Het daterende aardewerk is afkomstig uit het Maasland en het Rijnland. Het lijkt er op dat deze rootakker is aangelegd in de loop van de tweede helft van de twaalfde eeuw en in gebruik is geweest tot het begin van de dertiende eeuw.

Rapport bekijken

Basisrapportage archeologie 25: Oudenrijnseweg (pdf, 6,75MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl