Archeologisch rapport: Oudegracht, rakken 1 oost, 3 west en 12 oost

Auteur:
Marc Duurland

ISBN:
ISBN 978-94-92694-31-7

Pagina's:
40

In 2016 zijn restauratie­werkzaamheden aan de walmuren langs de werven van de Oudegracht tussen de Zandbrug en de Jacobibrug aan de oostzijde (rak 1 oost), tussen de Viebrug en de Jansbrug aan de westzijde (rak 3 west) en tussen de Weesbrug en de Smeebrug aan de oostzijde (rak 12 oost) archeologisch begeleid. In de rakken 1 oost en 3 west zijn archeologische resten aangetrof­fen.

In rak 3 west is een deel van een vermoedelijke kademuur uit de 14e eeuw blootgelegd. De kademuur uit de 14e eeuw lag gemiddeld 2,3 meter van de huidige waterkant. De werf is hier dus sinds de 14e eeuw richting de gracht verbreed. In rak 3 west hebben we verder nog 4 riolen aangetroffen waarvan er 3 uit de vroege 19e eeuw dateren. Het vierde riool leek wat ouder te zijn maar was in ieder geval postmiddeleeuws.

In rak 1 oost troffen we 2 riolen aan met een ondui­delijke datering. Een fundament uit de late 17e tot vroege 19e eeuw houdt mogelijk verband met een gebouwtje zoals die in het verleden op de werven hebben gestaan. In rak 1 oost zijn verschillende oudere lagen aangetroffen. De diepste lagen dateren uit de 14e en mogelijk zelfs de 13e eeuw en zijn vermoedelijk aanplempingen voor de aanleg van de werf en een eventuele verbreding van de werf richting de gracht.

158: Basisrapportage Oudegracht; rakken 1 oost, 3 wet en 12 oost (pdf 1,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl