Archeologisch rapport: Oudegracht, rakken 1, 4, 10, 11 en 15 west

Titel
Oudegracht, rakken 1, 4, 10, 11 en 15 west . Archeologische begeleiding reconstructie lage walmuur Oudegracht
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportage archeologie 156
36 pagina's
ISBN
978-94-92694-54-6

Samenvatting

Van 2017 tot 2019 zijn restauratiewerkzaamheden aan de walmuren langs de werven van de Oudegracht westzijde archeologisch begeleid door archeologen van de gemeente Utrecht. De werkzaamheden vonden plaats tussen Zandbrug en de Jacobibrug, tussen Jansbrug en de Bakkerbrug, tussen Gaardbrug en de Hamburgerbrug, tussen Hamburgerbrug en de Weesbrug en tussen Vollersbrug en de Tolsteegbarrière.

Alleen tussen Zandbrug en Jacobibrug zijn archeologische grondlagen aangetroffen, waaronder venige lagen die vermoedelijk uit de dertiende en of veertiende eeuw dateren. Deze lagen houden vermoedelijk verband met de aanleg en eventu­ele verbredingen van de werf. Daarnaast werd een goot van bakstenen blootgelegd uit de ze­ventiende eeuw of jonger en houten palen behorend bij een trap uit de negentiende of vroege twintigste eeuw. Deze trap liep van het straatniveau naar de werf en lag in het verlengde van de Waterstraat, op dezelfde plaats als de huidige trap.

Rapport bekijken

156: Basisrapportage Oudegracht; rakken 1,4,10,11 en 15 west (pdf, 2,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl