Archeologisch rapport: Ophogingen en tuinders buiten de poorten

Titel
Ophogingen en tuinders buiten de poorten. Profielen van buitenstedelijke ophogingen aan de Stationsstraat te Utrecht
Auteur
D.R. Stiller
Uitgave
Basisrapportage archeologie 79
52 pagina's
ISBN
978-90-73448-63-6

Profielen van buitenstedelijke ophogingen aan de Stationsstraat te Utrecht

In de Stationsstraat in het centrum van Utrecht hebben in 2009 diverse kabel- en leidingwerkzaamheden plaatsgevonden die archeologisch zijn begeleid. Daarbij zijn enkele vondsten geborgen en is de bodemopbouw bestudeerd. Hiermee kon voor de recente en iets minder recente perioden een fasering aange­bracht worden in het gebruik en ontwikkeling van het terrein waar tegenwoordig de Stationsstraat in ligt.

Zo zijn er verschillende opho¬≠gingslagen aangetroffen die teruggaan tot de late middeleeuwen. Daaronder lag siltige klei van de Oude Rijn, waarin enkele sporen waren ingegraven die gedateerd zijn tussen de 11e  en de 14e eeuw. Het vondstmateriaal is per laag verzameld en bestond voornamelijk uit aardewerk, bot en bouwmateriaal, zoals dakpan, baksteen en natuursteen.

Basisrapportage 79: Ophogingen en tuinders buiten de poorten (pdf, 3,7MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl