Archeologisch rapport: Op zoek naar de weg

Titel
Op zoek naar de weg. Onderzoek naar de Romeinse limesweg in De Meern (gemeente Utrecht)
Auteur
P.G.H. Weterings en Y. Meijer
Uitgave
Basisrapportage archeologie 33
200 pagina's
ISBN
978-90-73448-47-6

Samenvatting

In verband met de herontwikkeling van een gebied in en rondom het bedrijventerrein Oudenrijn in De Meern, zijn tussen november 2006 en juli 2008 op 8 verschillende locaties 9 archeologische onderzoeken uitgevoerd, alle ondergebracht in het project LR60. Doel van deze onderzoeken was het vaststellen van de aanwezigheid, het uiterlijk en de datering van de Romeinse limesweg.

De locatiekeuze hing samen met de verwachte ligging van de weg, zoals deze was geprojecteerd op basis van grondboringen en eerdere opgravingen in de directe omgeving. De verwachting klopte en het archeologisch onderzoek langs de Oudenrijnseweg heeft dan ook veel nieuwe informatie opgeleverd over de datering, de tracékeuze en de constructiewijze van de limesweg in de tweede helft van de tweede eeuw.

Een verrassende ontdekking tijdens het onderzoek was een eerste-eeuwse crevassegeul met in de vulling bijzondere vondsten. Ondanks het ontbreken van nederzettingssporen op de oevers van de geul, lijken de vondsten te verwijzen naar (gedeeltelijk rituele?) activiteiten die er langs de rivier hebben plaatsgevonden. De ontdekking maakte dat doel- en vraagstellingen, die aanvankelijk waren gericht op de aanwezigheid van de Romeinse limesweg, tijdens het onderzoek moesten worden uitgebreid en toegespitst op de inheemse bewoning in het gebied en wel vlak vóór als na de aanleg van de limesweg.

Rapport bekijken

Basisrapportage archeologie 33 Op zoek naar de weg (pdf, 12 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl