Archeologisch rapport: Op zoek naar de Ellendigenkapel

Auteur: Jeroen van der Kamp

Titel: Op zoek naar de Ellendigenkapel. Archeologische begeleiding Smakkelaarsveld (Utrecht). Basisrapportage Archeologie 177

ISBN: 978-94-92694-60-7

Pagina's: 26

Samenvatting

In november 2020 hebben archeologen van de gemeente Utrecht werkzaamheden op het Smakkelaarsveld archeologisch begeleid. Er werd rekening gehouden met het aantreffen van resten de Leidsche Vaart en de Leidsche Veer uit de zeventiende eeuw en overblijfselen van de middeleeuwse Ellendigenkapel en het Ellendigenkerkhof. De archeologische begeleiding heeft echter slechts twee sporen opgeleverd: een fragment van de zuidelijke kademuur van de Leidsche Veer van rond 1926-1927 en een gemetselde afvoergoot vermoedelijk daterend uit de jaren zestig van de negentiende eeuw.

Rapport bekijken

177: Basisrapportage Op zoek naar de Ellendigenkapel (pdf, 1,73 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl