Archeologisch rapport: Op zoek naar de Ellendigenkapel

Titel
Op zoek naar de Ellendigenkapel. Archeologische begeleiding Smakkelaarsveld (Utrecht)
Auteur
Jeroen van der Kamp
Uitgave
Basisrapportage archeologie 177
26 pagina's
ISBN
978-94-92694-60-7

Samenvatting

In november 2020 hebben archeologen van de gemeente Utrecht werkzaamheden op het Smakkelaarsveld archeologisch begeleid. Er werd rekening gehouden met het aantreffen van resten de Leidsche Vaart en de Leidsche Veer uit de zeventiende eeuw en overblijfselen van de middeleeuwse Ellendigenkapel en het Ellendigenkerkhof. De archeologische begeleiding heeft echter slechts twee sporen opgeleverd: een fragment van de zuidelijke kademuur van de Leidsche Veer van rond 1926-1927 en een gemetselde afvoergoot vermoedelijk daterend uit de jaren zestig van de negentiende eeuw.

Rapport bekijken

177: Basisrapportage Op zoek naar de Ellendigenkapel (pdf, 1,73 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl