Nieuwegracht 63A

Auteur:
Eric van Wieren

ISBN:
ISBN 978-94-92694-24-9

Pagina's:
26

In 2018 zijn graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een nieuwe vloerverwarming in een nieuw te bouwen serre op een perceel dat bij het museum Het Catharijneconvent hoort archeologisch begeleid. Vanaf 1529 heeft het perceel met het huis en het erf waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden bij het johannieterklooster Het Catharijneconvent gehoord. De oudste bewoningssporen nabij het onderzoeksgebied zijn aangetroffen onder het pand Nieuwegracht 67 en onder de straat langs de gracht voor dit pand. Deze sporen da­teren uit de elfde of de twaalfde eeuw.

Er zijn bij het onderzoek geen archeologische sporen waargenomen en geen vondsten verzameld. De bodem­opbouw onder de klinkerbestrating bestond uit een laag recent geel ophoogzand met daaronder een laag vrijwel schoon, ongedateerd bruin zand. In deze laag hadden resten van muurwerk of water- en beerputten in het zicht kunnen komen. Deze bleken echter niet aanwezig te zijn. De ontgravingsdiepte was onvoldoende om dieper liggende, oudere lagen aan te snijden.

159: Basisrapportage Nieuwegracht 63A (pdf 2,1 MB)