Archeologisch rapport: Nieuwegracht 63A

Titel
Nieuwegracht 63A. Een archeologische begeleiding op het terrein van het Catharijneconvent, Nieuwegracht 63A (Utrecht)
Auteur
Eric van Wieren
Uitgave
Basisrapportage archeologie 159
26 pagina's
ISBN
978-94-92694-24-9

Samenvatting

In 2018 hebben wij graafwerkzaamheden archeologisch begeleid die te maken hadden met de aanleg van een nieuwe vloerverwarming in een nieuw te bouwen serre op een perceel dat bij het museum Het Catharijneconvent hoort. Vanaf 1529 heeft dit perceel met het huis en het erf waarop we het onderzoek deden, bij het johannieterklooster Het Catharijneconvent gehoord. De oudste bewoningssporen nabij het onderzoeksgebied zijn aangetroffen onder het pand Nieuwegracht 67 en onder de straat langs de gracht voor dit pand. Deze sporen da­teren uit de 11e of de 12e eeuw.

We hebben bij het onderzoek geen archeologische sporen waargenomen en geen vondsten verzameld. De bodem­opbouw onder de klinkerbestrating bestond uit een laag recent geel ophoogzand met daaronder een laag vrijwel schoon, ongedateerd bruin zand. In deze laag hadden resten van muurwerk of water- en beerputten in het zicht kunnen komen. Deze bleken echter niet aanwezig te zijn. De ontgravingsdiepte was onvoldoende om dieper liggende, oudere lagen aan te snijden.

Rapport bekijken

159: Basisrapportage Nieuwegracht 63A (pdf 2,1 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl