Archeologisch rapport: Nieuwe inzichten in een oude waterweg

Titel
Nieuwe inzichten in een oude waterweg. Een archeologisch onderzoek naar de kademuur van de Leidschevaart
Auteur
D.R. Stiller
Uitgave
Basisrapportage 80
ISBN
978-90-73448-62-9

Samenvatting

Bij de archeologische begeleiding van de aanleg van een zinker op het Smakkelaarsveld in 2008 zijn resten aangetroffen van oude beschoeiingen van de Leidschevaart, waardoor een nieuwe fasering aangebracht kon worden in de ontwikkeling daarvan.

Het aangetroffen vondstmateriaal wijst op een datering van aanleg in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Van de beschoeiing zijn alleen een houten vlechtwerk, een plankenwand en uitbraaksleuven met puin aangetroffen. Hier doorheen is in de negentiende- of twintigste eeuw een riool haaks op de Leidschevaart aangebracht.

Bij de profielen en boringen is vastgesteld dat de top van de natuurlijke lagen zich rond 0,60 m +NAP bevindt. De natuurlijke ondergrond bestaat uit (zandige) klei-, veen- en zandlagen en zijn waarschijnlijk rivierafzettingen. Hierboven bevinden zich meerdere ophogingslagen en de hierboven genoemde sporen die uit de achttiende eeuw of later dateren.

Rapport bekijken

Basisrapportage 80: Nieuwe inzichten in een oude waterweg (pdf, 2,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl