Archeologisch rapport: Middeleeuwse bewoning naast het politiebureau

Titel
Middeleeuwse bewoning naast het politiebureau. Archeologische begeleiding Paardenveld (Utrecht)
Auteur
Jeroen van der Kamp
Uitgave
Basisrapportage archeologie 164
36 pagina's
ISBN
978-94-92694-37-9

Samenvatting

In 2015 en 2019 zijn werkzaamheden op het Paardenveld archeologisch begeleid. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt in deze rapportage. Op het Paardenveld, dat in de middeleeuwen Sint Jacobskamp heette, vond van 1533 tot circa 1580 de paardenmarkt plaats. Voor zover bekend wordt in geen enkele historische bron melding gemaakt van bebouwing op deze locatie en ook op de historische kaarten (die teruggaan tot de 16e eeuw) wordt het Paardenveld afgebeeld als een open ruimte. De enige bebouwing bestond uit 3 korenmo­lens, die in de 16e eeuw langs de stadsmuur werden gebouwd.

In 2015 voerden archeologen een noodonderzoek uit nadat medewerkers van een aannemersbedrijf op een gemetselde water- of beerput stuitten uit de 18e of de vroege 19e eeuw. Een week later kwam opnieuw een melding binnen van de vondst van archeologische resten. Ditmaal waren het restanten van een 15e-eeuwse fundering en van een 14e-eeuwse keldermuur met een gemetselde keldertrap en een bakstenen vloer. De aanwezigheid van muurresten midden op het Paardenveld is opvallend: op het kadastrale minuutplan van 1832 bevindt de dichtst­bijzijnde bebouwing zich zo’n 30 meter ten oosten van de 14e-eeuwse kelderrestanten. Het onderzoek heeft daarom belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd over deze noordwesthoek van de stad.

In april 2019 hebben archeologen van Erfgoed gemeente Utrecht een archeologische begeleiding uit­gevoerd op het Paardenveld. Bij dit onderzoek bleek de bodem volledig verstoord te zijn en er werd slechts 1 aardewerkscherf gevonden.

Rapport bekijken

164: Basisrapportage Middeleeuwse bewoning naast het politiebureau (pdf 2,2 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl