Archeologisch rapport: Maliesingel 72-76

Titel
Maliesingel 72-76. Archeologische begeleiding bij een bodemsanering aan de Maliesingel 72-76 (Utrecht)
Auteur
Nils Kerkhoven
Uitgave
Basisrapportage archeologie 134
34 pagina's
ISBN
978-94-92694-26-3

Samenvatting

In 2016 heeft een archeolo­gische begeleiding van graafwerkzaamheden ten behoeve van bodemsanering plaatsge­vonden op een achterterrein van de woonpanden aan de Maliesingel 72 t/m 76. Voor het terrein geldt er een hoge verwach­ting voor de aanwezigheid van archeologische resten uit de periode van de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd.

De archeologische begeleiding heeft, tegen de verwach­ting in, een geringe hoeveelheid aan archeologisch waardevolle informatie opgeleverd. Er zijn vrijwel geen grondsporen van menselijke activiteiten ouder dan de nieuwe tijd waargenomen. Het uitblijven van grondsporen uit de late middeleeuwen heeft waarschijnlijk te maken met het grote aantal recente verstoringen en de huidige geringe ontgravingsdiepte.

Rapport bekijken

134: Basisrapportage Maliesingel 72-76 (pdf 2,4 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl