Archeologisch rapport: Langs de Hogeweide

Titel
Langs de Hogeweide. Archeologisch proefonderzoek van een laat- en postmiddeleeuws bewoningslint
Auteur
Kamp, J.S. van der
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 8
50 pagina's
ISBN
90-73448-08-5

Samenvatting

De sporen die tijdens dit proefonderzoek werden aangetroffen, gaan terug tot de twaalfde eeuw. Na het jaar 1300 is er een stenen boerderij gebouwd van meer dan gemiddelde luxe. Deze is waarschijnlijk omstreeks 1500 vervangen door een nieuwe boerderij De Hoogeweide genaamd die daar tot 1959 heeft gestaan. De uitkomsten van het proefonderzoek komen overeen met eerder gedaan onderzoek in die omgeving en geven blijk van een vrij rijke en luxe bewoning. Dat komt waarschijnlijk omdat het gebied in de twaalfde eeuw in bezit kwam van 3 Utrechtse kapittels. Het gehele bewoningslint moet waarschijnlijk gerekend worden tot kapittelbezit.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie Langs de Hogeweide (pdf, 6,6 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl