Archeologisch rapport: Klokken gieten naast de kerk

Titel
Klokken gieten naast de kerk. Opgravingen op het Pieterskerkhof in Utrecht
Auteur
A. Luksen-IJtsma
Uitgave
Basisrapportage archeologie 50
114 pagina's
ISBN
978-90-73448-37-7

Samenvattting

Van 5 juli tot en met 10 augustus 2006 is archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Pieterskerkhof in Utrecht door medewerkers van Cultuurhistorie gemeente Utrecht. Op basis van archeologisch onderzoek en waarnemingen uit verleden was de archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied hoog. De archeologische resultaten van het onderzoek hebben vooral betrekking op de Romeinse periode, middeleeuwen en nieuwe tijd.

Tot het begin van de tweede eeuw stroomde de rivier de Rijn op het onderzoeksterrein. Op basis van het vondstmateriaal kunnen we concluderen dat er vanaf ongeveer 50 na Chr. activiteiten werden ondernomen op de zuidoever. Alle sporen hebben mogelijk een functie op achtererven vervuld van gebouwen in de burgerlijke nederzetting ('vicus') stonden. Te denken is aan perceelsbegrenzing, afvalkuilen en agrarische of ambachtelijke activiteiten. Ook is er een waterput aangetroffen.

Uit de late middeleeuwen zijn 2 klokovens gevonden op het Pieterskerkhof. Eén is opgebouwd uit kloostermoppen met een ronde lemen opbouw. Mogelijk was dit een schachtoven waarin klokkenbrons is gesmolten. Bijna 20 meter ten westen van deze klokoven is een tweede oven aangetroffen, die was opgetrokken uit tufsteenblokken. Dit ovenfundament lijkt onderin een klokkenkuil te zijn aangelegd waar tijdens het gieten de lemen mal voor de klok werd geplaatst. De bakstenen oven is aangelegd in de tweede helft van de dertiende eeuw, de datering van de tufstenen oven is onbekend.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 50: Klokken gieten naast de kerk (pdf, 4,1 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl