Archeologisch rapport: Het Huis Loenersloot

Titel
Het ‘Huis Loenersloot’. Archeologische begeleiding aan de Nieuwegracht 20 in Utrecht
Auteur
C.M.W. den Hartog
Uitgave
Basisrapportage archeologie 61
38 pagina's
ISBN
97-890-73448-56-8

Samenvatting

De aanleg van een kelder in 2010 in het Huis Loenersloot dat tot dan toe nooit een kelder had, bood een unieke kans om meer inzicht te krijgen in de bewoningsgeschiedenis van zowel het huis zelf als het gebied Oudelle dat zich in het zuidoostelijk deel van de middeleeuwse stad bevond.

Uit het onderzoek is gebleken dat het perceel mogelijk vanaf de 10e eeuw, maar in ieder geval vóór de 13e eeuw in gebruik is genomen. De eerste bewoningsfase van vóór 1200 bestond vermoedelijk uit een houten huis dat ooit is afgebrand. De tweede fase bestond uit een deels houten en deels bakstenen huis dat in de jaren na 1200 moet zijn opgetrokken. Uit de aangetroffen funderingen kon ook de oorspronkelijke indeling van het latere Huis Loenersloot worden gereconstrueerd. Verder werd in het profiel de oever van de Oude Rijn aangetroffen, die hier verder naar het westen bleek te liggen dan tot nu toe werd aangenomen.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 61: Het Huis Loenersloot (pdf, 2,3MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl