Archeologisch rapport: Herinrichting Sint Jacobsstraat

Titel
Herinrichting Sint Jacobsstraat. Een archeologische begeleiding in het hart van wijk C
Auteur
Eric van Wieren
Uitgave
Basisrapportage archeologie 108
50 pagina's
ISBN
978-94-92694-11-9

Samenvatting

Tussen oktober 2014 en april 2015 is de herinrichting van de Sint Jacobsstraat in de Utrechtse Wijk C archeologisch begeleid. Het onderzoek heeft aangetoond dat er nog veel sporen uit de middeleeuwen in de ondergrond aanwezig zijn. Zelfs onder de Sint Jacobsstraat zijn de funderingen van huizen en andere sporen bewaard gebleven.

Dit komt omdat tijdens de stadsvernieuwing in de jaren '30 tot '60 vaak maar tot een beperkte diepte is gesloopt. Alleen daar waar kabels en leidingen liggen of waar diep gefundeerde of onderkelderde gebouwen staan, is het bodemarchief geheel verdwenen. Daardoor is op veel plaatsen nog een rijk bodemarchief aanwezig, waardoor bij toekomstige bodemroerende werkzaamheden archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Rapport bekijken

Lees de basisrapportage archeologie 108 (pdf, 3,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl