Archeologisch rapport: Herinrichting Sint Jacobsstraat

Auteur:
Eric van Wieren

ISBN:
978-94-92694-11-9

Pagina's:
50

Tussen oktober 2014 en april 2015 is de herinrichting van de Sint Jacobsstraat in de Utrechtse Wijk C archeologisch begeleid. Het onderzoek heeft aangetoond dat er nog veel sporen uit de middeleeuwen in de ondergrond aanwezig zijn. Zelfs onder de Sint Jacobsstraat zijn de funderingen van huizen en andere sporen bewaard gebleven.

Dit komt omdat tijdens de stadsvernieuwing in de jaren '30 tot '60 vaak maar tot een beperkte diepte is gesloopt. Alleen daar waar kabels en leidingen liggen of waar diep gefundeerde of onderkelderde gebouwen staan, is het bodemarchief geheel verdwenen. Daardoor is op veel plaatsen nog een rijk bodemarchief aanwezig, waardoor bij toekomstige bodemroerende werkzaamheden archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Lees de basisrapportage archeologie 108 (pdf, 3,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl