Archeologisch rapport: Herinrichting Mariaplaats

Titel
Herinrichting Mariaplaats. Een archeologische begeleiding binnen de immuniteit van Sint-Marie te Utrecht
Auteur
Eric van Wieren
Uitgave
Basisrapportage archeologie 113
24 pagina's
ISBN
978-94-92694-17-1

Samenvatting

In 2015 is de Mariaplaats in Utrecht opnieuw ingericht. Het plangebied ligt bijna geheel binnen de voormalige immuniteit van Sint Marie en heeft volgens de gemeentelijke waardenkaart een hoge archeologische verwachting. Omdat de geplande herinrichting gepaard ging met bodemingrepen die groter waren dan 50m2 en dieper dan 50 cm was een archeologievergunning verplicht en zijn werkzaamheden archeologisch begeleid.

Tijdens de begeleiding is slechts 1 spoor waargenomen: een bakstenen afvoergoot uit de negentiende eeuw. De ontgravingsdiepte bleek meestal te gering om relevante archeologische niveaus te bereiken en er werd vaak in al bestaande uitgegraven grondlagen gewerkt, waardoor geen nieuwe bodemverstoringen plaatsvonden. Hierdoor zijn de resultaten van het onderzoek zeer beperkt gebleven.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 113 Herinrichting Mariaplaats

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl