Archeologisch rapport: Herinrichting Klokkenveld

Auteur: 
C.M.W. den Hartog

ISBN:
978-90-73448-90-2

Pagina's: 
156

Archeologisch Onderzoek naar het kartuizerklooster Nieuwlicht

In 2011 is het Klokkenveld aan de Marnixlaan archeologisch onderzocht. Dat leverde nieuwe sporen en structuren op van het 14de-eeuwse kartuizerklooster Nieuwlicht. Dankzij deze gegevens kon de omvang van de grote pandhof, de bijbehorende begraafplaats op de binnenplaats en de begraafplaats in de pandhofgang beter worden vastgesteld. Verder zijn de contouren van een kluis gedocumenteerd, en zijn er voldoende aanwijzingen gevonden voor het bestaan van 4 andere kluizen.

Net als bij eerdere onderzoeken zijn ook nu weer menselijke skeletten aangetroffen. Om meer inzicht te krijgen op de daar begraven personen zijn de skeletten fysisch-antropologisch onderzocht. Daarbij zijn ook de skeletresten meegenomen die zijn aangetroffen bij eerder onderzoek in 2001.
 
Zie voor het kartuizerklooster ook Basisrapportage Archeologie 66 ‘Nieuw licht op de Marnixlaan’

Basisrapportage 86: Herinrichting Klokkenveld (pdf, 8,9 Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl