Archeologisch rapport: Graven op de Gruttersdijk

Titel
Graven op de Gruttersdijk. Archeologisch onderzoek in de Bemuurde Weerd
Auteur
Jan-Willem Oudhof
Uitgave
Basisrapportage archeologie 68
48 pagina's
ISBN
97-890-73448-76-6

Samenvatting

In 2009 heeft een definitief archeologisch onderzoek plaatsgevonden op de percelen Gruttersdijk 27, 28 en 29 te Utrecht. De oudste sporen lijken uit de 13e eeuw te stammen. Op het terrein zijn ongetwijfeld vele middeleeuwse sporen aanwezig geweest, die kennelijk tijdens het graven van post-middeleeuwse kuilen met spitten zijn verdwenen. Van de 2 waterputten bleek er 1 protosteengoed te bevatten, op grond waarvan een 13e-eeuwse datering aannemelijk is. De 2e waterput leverde scherven van een steengoed kan uit Siegburg op en moet dus op z'n vroegst uit de 14e eeuw dateren. De opgraving leverde geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van pottenbakkers of andere ambachtelijke activiteiten op. Het opgravingsgebied kan op basis van de sporen en de vondsten worden getypeerd als een achtererf dat werd gebruikt om afval te begraven.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 68 Graven op Gruttersdijk (pdf, 2,7Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl