Archeologisch rapport: Graan en greppels

Titel
Graan en greppels. Proefsleuvenonderzoeken, archeologische begeleidingen en opgravingen van inheemse bewoning ten oosten van
castellum De Meern in Langerak, Leidsche Rijn, Utrecht
Auteur
L. Dielemans
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 85
124 pagina's
ISBN
978-90-73448-78-0

Samenvatting

In 1997, 1998, 1999 en 2013 is er door de Afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht enkele proefsleuvenonderzoeken (LR1, LR3 en LR4), 2 opgravingen (LR2 en LR14) en 2 archeologische begeleidingen (LR4-AB en LR87) uitgevoerd in het deelgebied Langerak te Utrecht. De onderzochte locaties waren tijdens eerdere inventariserende en karterende onderzoeken al aangewezen als attentie- of te beschermen gebieden. Voor 4 van de 5 onderzoeken gold echter dat inpassing in het stedenbouwkundig ontwerp niet mogelijk was. Hierdoor was archeologisch onderzoek noodzakelijk. Voor 1 van de met proefsleuven onderzochte gebieden (LR4) werd een voorstel tot aanwijzing als beschermd archeologisch monument ingediend, dat in 2011 is ingewilligd.

De verschillende onderzoeken kunnen worden verdeeld in 2 nederzettingsgebieden: Langerak-west en Langerak-oost. Beide gebieden liggen op de stroomrug van de Oude Rijn en zijn ca. 500 m van elkaar verwijderd. Het castellum van De Meern ligt ca. 1 km ten westen van Langerak-west. De beide vindplaatsen hebben vooral een inheems-Romeins, agrarisch karakter. Het overgrote deel van het aardewerk werd dan ook lokaal geproduceerd. Dit zou betekenen dat er nog relatief weinig handel werd gedreven met de bewoners van het nabijgelegen castellum en dat dus ook de graanproductie vooral in de behoefte van de inheemse bevolking voorzag. Bij vindplaats Langerak-west intensiveert de handel met het castellum in een later stadium. Het aandeel gedraaid importaardewerk neemt dan toe en bestaat voornamelijk uit grote voorraadpotten, wat samen met gevonden verkoold graan in de greppels kan wijzen op de opslag van surplus. De nederzetting van Langerak-oost wordt in die daarentegen periode verlaten. Mogelijk werd de bewoning met het verleggen van de weg naar het zuiden ook verplaatst.

Rapport bekijken

Basisrapportage 85: Graan en greppels (pdf, 15,7Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl