Archeologisch rapport: Een verdwenen claustraal huis

Titel
Een verdwenen claustraal huis. Een archeologische begeleiding en bouwhistorisch onderzoek bij het vernieuwen van een gasleiding op het Domplein te Utrecht
Auteur
Robert Hoegen en Frans Kipp
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 130
40 pagina's
ISBN
978-94-92694-10-2

Samenvatting

Het Utrechtse Domplein is een van de meest interessante historische gebieden van de stad. Omdat het beschermd is als archeologisch rijksmonument zijn opgravingen daar echter zeldzaam. Aangezien de gasleiding op het Domplein niet meer voldeed aan de veiligheidseisen die gesteld werden voor een veilige doortocht van de Tour de France in juli 2015, was er een mogelijkheid om toch weer iets over de geschiedenis van het plein te weten te komen.

Het te vervangen deel van de gasleiding lag aan de noordzijde van het Domplein, de Domstraat en de Voetiusstraat. Het bouwhistorische en archeologische onderzoek van deze 3 kleine locaties heeft veel nieuwe informatie opgeleverd over de oude rooilijnen aldaar en over het verdwenen claustrale huis van het Domkapittel, Achter de Dom 2-4.

Rapport bekijken

Lees de basisrapportage archeologie 130 (pdf, 2,35 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl