Archeologisch rapport: Een verdwenen claustraal huis - Onderzoek op het Domplein

Auteur:
Robert Hoegen en Frans Kipp

ISBN:
978-94-92694-10-2

Pagina's:
40

Het Utrechtse Domplein is een van de meest interessante historische gebieden van de stad. Omdat het beschermd is als archeologisch rijksmonument zijn opgravingen daar echter zeldzaam. Aangezien de gasleiding op het Domplein niet meer voldeed aan de veiligheidseisen die gesteld werden voor een veilige doortocht van de Tour de France in juli 2015, was er een mogelijkheid om toch weer iets over de geschiedenis van het plein te weten te komen.

Het te vervangen deel van de gasleiding lag aan de noordzijde van het Domplein, de Domstraat en de Voetiusstraat. Het bouwhistorische en archeologische onderzoek van deze 3 kleine locaties heeft veel nieuwe informatie opgeleverd over de oude rooilijnen aldaar en over het verdwenen claustrale huis van het Domkapittel, Achter de Dom 2-4.

Lees de basisrapportage archeologie 130 (pdf, 2,35 MB)