Archeologisch rapport: Domplein revisited

Titel
Domplein revisited. Deel 1: Een proefopgraving in Van Giffens werkput XIX. Deel 2: Technische rapportage. Mogelijkheden en risico’s bij de realisatie van Schatkamer II naar aanleiding van het archeologische proefsleufonderzoek, zomer 2011
Auteur
R.J.P. Kloosterman en R.D. Hoegen
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 64
218 pagina's
ISBN
978-90-73448-84-1

Samenvatting

Tussen 1 juli en 14 september 2011 is in opdracht van Initiatief Domplein een proefonderzoek uitgevoerd op het Domplein te Utrecht. Het onderzoek was in het noordelijke deel van de voormalige werkput XIX. Deze is in 1949 is aangelegd onder leiding van prof. A.E. van Giffen van het Biologisch en Archeologisch Instituut (BAI) te Groningen. De werkput lag ter plaatse van het in 1674 ingestorte schip van de Dom.

Het proefonderzoek was bedoeld:

  • Vooral om te zien of het mogelijk was de daar aanwezige archeologie op een verantwoorde manier te behouden bij de mogelijke maken van het bezoekerscentrum Schatkamer II, het huidige DOMunder.
  • De onderzoeksgegevens werden ook gebruikt voor de mogelijke inrichting van het te bouwen centrum.

Hoewel bleek dat Van Giffen zijn werk goed had gedaan, heeft het onderzoek toch ook nieuwe inzichten opgeleverd over zowel de Romeinse als de middeleeuwse geschiedenis van het Domplein. Die inzichten worden in dit rapport besproken. We moeten daarbij wel zeggen dat deze conclusies als voorlopig moeten zien. Tussen 2012 en 2014 was er namelijk Definitief Onderzoek (DO) in de werkput. In de rapportage daarvan zullen bepaalde conclusies worden bijgesteld of aangescherpt.

Als deel 2 is in deze basisrapportage het technische rapport opgenomen, waarin de mogelijkheden en risico's van een eventuele realisatie van Schatkamer II worden beschreven.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 64: Domplein revisited (pdf, 16 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl