Domplein revisited

Auteur: 
R.J.P. Kloosterman en R.D. Hoegen

ISBN:
978-90-73448-84-1

Pagina's:
218

Een proefopgraving in Van Giffens werkput XIX

Tussen 1 juli en 14 september 2011 is in opdracht van Initiatief Domplein een proefonderzoek uitgevoerd op het Domplein te Utrecht. Het onderzoek vond plaats in het noordelijke deel van de voormalige werkput XIX die in 1949 is aangelegd onder leiding van prof. A.E. van Giffen van het Biologisch en Archeologisch Instituut (BAI) te Groningen. Deze werkput lag ter plaatse van het in 1674 ingestorte schip van de Dom.

Het proefonderzoek was vooral bedoeld om te zien of het mogelijk was de daar aanwezige archeologie op een verantwoorde manier te behouden bij de mogelijke realisatie van het bezoekerscentrum Schatkamer II, het huidige DOMunder. Daarnaast werden de onderzoeksgegevens ook gebruikt voor de mogelijke inrichting van het te bouwen centrum.

Hoewel bleek dat Van Giffen zijn werk goed had gedaan, heeft het onderzoek toch ook nieuwe inzichten opgeleverd over zowel de Romeinse als de middeleeuwse geschiedenis van het Domplein. Die inzichten worden in dit rapport besproken, al dient daarbij te worden opgemerkt dat deze conclusies wel als voorlopig moeten worden gezien. Tussen 2012 en 2014 heeft er namelijk Definitief Onderzoek (DO) in de werkput plaatsgehad. In de nog te verschijnen rapportage daarvan zullen bepaalde conclusies worden bijgesteld of aangescherpt.

Als deel 2 is in deze basisrapportage het technische rapport opgenomen, waarin de mogelijkheden en risico's van een eventuele realisatie van Schatkamer II worden beschreven.

Basisrapportage Archeologie 64: Domplein revisited (pdf, 15,8Mb)