Archeologisch rapport: De Liesbosch

Titel
De Liesbosch. Archeologische Begeleiding Sanering Liesboschpark (LBP)
Auteur
C.M.W. den Hartog
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 101
70 pagina's
ISBN
978-90-73448-79-7

Samenvatting

Van 21 oktober t/m 20 december 2013 heeft een Archeologische Begeleiding plaatsgevonden van de sanering van het Liesboschpark aan de Verlengde Hoogravenseweg in Utrecht. Op het terrein heeft de voormalige buitenplaats De Liesbosch gestaan, met de daarbij behorende steenfabriek. Van het geheel is alleen de ruïne van de steenfabriek over, die in 2013 tot gemeentelijk monument is verklaard.

Op basis van het eerder uitgevoerde bureauonderzoek werd vermoed dat zich op de locatie diverse structuren uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw konden bevinden, zoals resten van het huis De Liesbosch en de steenfabriek.

Door asbestvervuiling moest de bovengrond van het gehele terrein worden verwijderd. Vooraf was afgesproken dat eventueel aanwezige funderingen in situ behouden zouden blijven, ook wanneer de funderingen op een hoger niveau zouden worden aangetroffen. Eventueel aanwezige archeologische resten van het huis De Liesbosch waren zodoende niet bedreigd.

Bij de archeologische begeleiding zijn over het gehele onderzoeksterrein sporen aangetroffen. De oudste vondsten bestaan uit restanten van greppels of sloten gevuld met aardewerk uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw. De oudste structuren dateren uit de zeventiende eeuw en zijn toe te wijzen aan de hofstede die voorafging aan het zeventiende-eeuwse huis.

Uit de negentiende en twintigste eeuw dateren de resten van de steenfabriek die rond de huidige ruïne zijn aangetroffen. Naast lokaal vervaardigde baksteen, zijn er ook wandtegels gevonden. Deze laatste bestaan uit halffabricaten en eindproducten. Met name de vondst van halffabricaten en zogenoemde stapelhulpjes is verrassend en wijst op productie van wandtegels in de steenfabriek tussen circa 1880 en 1916. Mogelijk werden er ook al eerder tegels geproduceerd gezien de vondst van halffabricaten uit de achttiende eeuw.

Rapport bekijken

Basisrapportage 101: De Liesbosch (pdf, 5,9 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl