Archeologisch rapport: De Broodbrug en De Gulden Arent

Titel
De Broodbrug en De Gulden Arent. Archeologisch onderzoek op de Stadhuisbrug te Utrecht
Auteur
Gerben Beeuwkes
Uitgave
Basisrapportage archeologie 166 (SHB01)
32 pagina's
ISBN
978-94-92694-53-9

Samenvatting

Eind 2020 hebben archeologen van de gemeente Utrecht tijdens werkzaamheden de resten van de middeleeuwse Broodbrug en kelders van de het grachtenpand De Gulden Arent waargenomen. De dertiende-eeuwse Broodbrug is de oudste brug van Utrecht en vormt samen met de dertiende-eeuwse Huidenbrug en twee bruggen uit de veertiende en zestiende eeuw de huidige Stadhuisbrug.

De broodbrug

De aangetroffen fun­dering van de Broodbrug bestond uit de aanzetten van de brugleuningen en het loopoppervlak. De fundering van de Broodbrug bestond uit dertiende-eeuwse kloostermoppen, waaruit kan worden afgeleid dat ze tot dezelfde bouwcampagne gehoord hebben. Het grootste (zichtbare) deel van de Broodbrug was gemaakt van Doornikse kalksteen, maar hiervan zijn tijdens deze opgraving slechts contouren waargenomen.

Een middeleeuwse keldermuur

Tijdens de waarneming zijn tevens twee zijmuren van kelders aangetroffen die behoorden tot de veertiende-eeuwse grachtenpan­den Klein Lichtenberg en De Gulden Arent. De muren dateren vermoedelijk van een grote vijftiende-eeuwse bouwcampagne op het terrein van De Gulden Arent, waarbij het huis werd verbreed en een ander huis door middel van een kelderdoorbraak aan het pand werd toegevoegd. Ook werd toen een tongewelf in de kelder aangelegd en werd minimaal één van de keldermuren vernieuwd.

Rapport bekijken

166: Basisrapportage De Broodbrug en de Gulden Arent (pdf 1,58 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl