Archeologisch rapport: De broederschap 'Maria in de wijngaard'

Auteur: 
G.R. van Veen

ISBN:
978-90-73448-36-0

Pagina's: 164

De broederschap 'Maria in de Wijngaard' en 'onser liever vrouwe in die Sonne'. Archeologisch onderzoek naar 2 klooster- gemeenschappen aan de Nieuwe Kamp in Utrecht

Toekomstige nieuwbouw langs de Nieuwe Kamp vormde in 2003 de aanleiding voor een uitgebreid archeologisch onderzoek, uitgevoerd door archeologen van Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht. Bovendien heeft er in 2005 archeologisch en bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden in Brigittenstraat 7 en werd voorafgaand aan de opgraving in 2003 een noodwaarneming uitgevoerd in de kelder van Brigittenstraat 9. Deze 3 onderzoeken hebben gezamenlijk een prachtig beeld opgeleverd van een enigszins vergeten (uit)hoek van de stad, die zich vanaf de veertiende eeuw ontwikkelde van het agrarische Oudelle, tot een intensief gebruikt kloosterterrein en vervolgens gasthuiscomplex, om in de zeventiende eeuw een woonfunctie te krijgen. Tenslotte stonden op het opgravingsterrein van Nieuwe Kamp de drukpersen waarmee de eerste boekjes van Dick Bruna werden vervaardigd en werden er uiteindelijk in de jaren '50 van de vorige eeuw de eerste groepen gastarbeiders ondergebracht.

Basisrapportage 12 De broederschap 'Maria in de Wijngaard' (pdf, 8,4Mb)