Archeologisch rapport: Booronderzoek Tractieweg

Auteur: Marieke Arkema

Titel: Booronderzoek Tractieweg. Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) aan de Tractieweg 2 te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 150

ISBN: 978-94-92694-09-6

Pagina's: 28

Samenvatting

In augustus 2017 heeft Erfgoed Utrecht een inventariserend booronderzoek uitgevoerd aan de Tractieweg 2 te Utrecht. In totaal zijn 12 boringen gedaan, waarvan de meeste een verstoorde bodemopbouw zien. Op basis daarvan wordt binnen het plangebied geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd omdat er geen archeologische vindplaatsen te verwachten zijn.

Rapport bekijken

Lees de basisrapportage archeologie 150 (pdf, 2,5 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl