Archeologisch rapport: Blauwkapel

Titel
Blauwkapel. Proefsleuvenonderzoek aan de Kapelweg 25/27 te Blauwkapel, gemeente Utrecht
Auteur
C.M.W. den Hartog
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 48
38 pagina's
ISBN
97-890-73448-70-9

Samenvatting

Voorafgaand aan de geplande nieuwbouw in Fort Blauwkapel te Utrecht is er in februari en maart 2003 archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Kapelweg 25/27. Door de ligging op een dekzandrug was het mogelijk dat er sporen van prehis­torische bewoning werden aangetroffen. Gezien de ligging aan de voormalige ontginningsbasis van de twaalfde-eeuwse ontginning Oostveen werden er ook sporen van laatmid­deleeuwse bewoning verwacht,. Mogelijk zouden er ook nog resten zijn van het Huis te Veen. Dat gold ook voor vroegmoderne sporen worden die verband hielden met de aanleg van het negentiende-eeuwse Fort Blauwkapel.

Hoewel er veel archeologie is aangetroffen, bleken de sporen allemaal van na de dertiende en/of veertiende eeuw te zijn, zoals een middeleeuwse wetering, een vloertje van hergebruikte scheepsplanken uit de vijftiende eeuw, restanten van een hooibergplattegrond uit de vroegmoderne tijd en funderingen van vooroorlogse en naoorlogse woningen. Ook werd er een bomkrater uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 48: Blauwkapel (pdf, 3,8 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl