Archeologisch rapport: Baden Powellweg

Titel
Baden Powellweg. Archeologische begeleiding inrichting groenstrook Baden Powellweg (BPW) in Utrecht
Auteur
C.M.W. den Hartog
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 97
28 pagina's
ISBN
978-90-73448-78-2

Samenvatting

Voorafgaand aan de aanleg van een waterstrook naast het spoorwegtracé van Utrecht naar Den Bosch heeft er van 12 augustus tot en met 15 augustus 2013 archeologisch onderzoek plaatsgehad aan de Baden Powellweg bij het Houtensepad in Utrecht.

Bij het onderzoek zijn 11 sporen aangetroffen. Het gaat om 10 greppels en een deel van een fundering van een spoorweggebouwtje. De oudste greppel dateert op zijn vroegst uit de late middeleeuwen en op zijn laatst uit de eerste helft van de 18e eeuw. Alle overige greppels en het spoorweggebouwtje dateren uit de negentiende eeuw. Gezien de sporen is het terrein lange tijd als weiland of akker gebruikt, totdat in de 19e eeuw hier de spoorlijn werd aangelegd.

Rapport bekijken

Basisrapportage 97: Baden Powellweg (pdf, 1,9Mb)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl