Archeologische begeleiding Oudegracht 163

Titel
Archeologische begeleiding Oudegracht 163
Auteur
Marc Duurland
Uitgave
Basisrapportage Archeologie 135
40 pagina's
ISBN
978-94-92694-36-2

Samenvatting

De afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft in 2017 een archeologische begeleiding uitgevoerd in het pand Oudegracht 163. Er werd grond ontgraven voor een nieuwe kelder achterin het pand, halverwege de Oudegracht en de Steenweg. De bodem van de kelder bleek bij sloop- en bouwwerkzaamheden aan het eind van de ne­gentiende en het begin van de twintigste eeuw deels verstoord te zijn. Dieper gelegen waren aan de westkant de resten van een kelder bewaard, bestaande uit een vloer van plavuizen en een aangrenzend kelderfunda­ment. Op een nog dieper niveau bevond zich een ophogingslaag uit vermoedelijk de twaalfde eeuw. Deze laag werd doorsneden door een greppel (vermoedelijk twaalfde eeuw), een grote kuil (laat middeleeuws?), postmiddeleeuwse kuilen en het fundament van de scheidingsmuur tussen 2 kleine huisjes die hier tot 1893 stonden. Aan de oostkant bevonden zich op dit niveau ook kloostermoppen van een dertiende-eeuwse funderingspoer. Dit was de fundering van het zoge­naamde ‘Schoonhuis’, een groot openbaar gebouw waarin het stadsbestuur en de oudermannen van de gilden tot 1537 gehuisvest waren. In het diepst gelegen vlak kon de dertiende-eeuwse poer verder gedocumenteerd worden. Ook is een 7,5 meter lang stuk van de tegenoverliggende zijgevel gedocumenteerd.

Rapport bekijken

135: Archeologische begeleiding Oudegracht 163 (Utrecht) (pdf 2,1 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl