Archeologisch rapport: Appellaantje

Titel
Appellaantje. Een vroegmiddeleeuwse nederzetting aan de Wilhelminalaan bij Vleuten
Auteur
C.M.W. den Hartog (e.a.)
Uitgave
Basisrapportage archeologie 30
222 pagina's
ISBN
978-90-73448-35-3

Samenvatting

Van 30 maart 2007 tot en met 18 juli 2007 heeft definitief archeologisch onderzoek plaatsgevonden naar de vroegmiddeleeuwse vindplaats rond het Appellaantje aan de Wilhelminalaan in Vleuten (gemeente Utrecht). Doel van het onderzoek LR55 was het in kaart brengen van de vroegmiddeleeuwse bewoning en het vaststellen van de omvang, aard en datering van de nederzetting.

De vroegmiddeleeuwse nederzetting lag in een binnenbocht van de (Oude) Rijn. Uit het vondstmateriaal blijkt dat de bewoning rond 500 na Chr. begint en eindigt rond 800 na Chr. Daarmee is dit de tot nu toe langst functionerende vroegmiddeleeuwse nederzetting in Leidsche Rijn. De vindplaats is slechts gedeeltelijk opgegraven. Het nederzettingsareaal lijkt zich in noordelijke en zuidelijke richting langs de loop van de Rijn uit te strekken.

Het vondstmateriaal lijkt te duiden op een 'gewone' vroegmiddeleeuwse agrarische nederzetting, ook al is een aantal bijzondere objecten aangetroffen. De bewoners hielden zich waarschijnlijk bezig met landbouw; huisvlijt, zoals spinnen en weven van wol; kleinschalige ambachtelijke activiteiten, zoals metaalbewerking. Verder zijn er aanwijzingen voor handelscontacten en scheepvaart. De nederzetting lijkt eind achtste, begin negende eeuw verlaten te zijn als gevolg van wateroverlast. Voor deze periode zijn aanwijzingen van verhoogde rivieractiviteit, en daarmee waarschijnlijk grootschalige overstromingen.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 30: Appellaantje (pdf, 14,1 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl