Archeologisch rapport: Ambachtstraat

Titel
Van achterhuis tot zilverfabriek. De uitwerking van een opgraving aan de Ambachtstraat in Utrecht
Auteur
G.B. Beeuwkes
Uitgave
Basisrapportage archeologie 105
182 pagina's
ISBN
978-90-73448-91-9

Samenvatting

In 2002 heeft er archeologisch onderzoek plaats gehad op de percelen Ambachtstraat 1 en 1B. Om verschillende redenen was de uitwerking echter blijven liggen, maar in 2015 en 2016 is dat alsnog gedaan door Gerben Beeuwkes.

De oudste menselijke activiteit op het terrein bleek terug te gaan tot omstreeks het jaar 1175. Het was toen een deel van een boerenerf, niet ver verwijderd van de immuniteiten van Sint-Pieter en Sint-Jan. Nadat het in de 14de eeuw voor het eerst stenen bebouwing kreeg, verdween het agrarische karakter al snel. In plaats daarvan werden er verschillende achterhuizen gebouwd die hoorden bij de huizen aan de Kromme Nieuwegracht.

Pas in 1884 werd er voor het eerst een zelfstandig woonhuis neergezet met als adres Ambachtstraat 1. Toen er in 1900 een boekbinderij op het tot dan toe onbebouwde achtererf van de Kromme Nieuwegracht 18 werd gevestigd, was er ook sprake van Ambachtstraat 1B. Zowel woonhuis als boekbinderij zouden kort daarop onderdeel worden van de zilverfabriek van C.J. Begeer op Kromme Nieuwegracht 18. Van 1952 tot aan de sloop in 2001 waren de beide panden in gebruik bij de befaamde orgelfabriek van Van Vulpen.

Rapport bekijken

Basisrapportage Archeologie 105: Ambachtstraat (pdf, 10,7 MB)

Hulp en contact Erfgoed

Telefoon

14 030

E-mail

erfgoed@utrecht.nl